Uvedom si

Svojím názorom nepotláčaj vôľu iných!
 
Reklama
misionar.eu