Uvedom si

Rešpektuj odlišnosti nachádzané v blížnom.
 
Reklama
misionar.eu