Kalendár akcií
« Jún '19 »
PoUtStŠt PiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Meninoví oslávenci

Dupnák Ján
- - - - - - - -
napísať odkaz
Strachan Ján
- - - - - - - -
napísať odkaz
Opina Ján
- - - - - - - -
napísať odkaz


O rôčik sú starší:

Tarasovičová Lenka
- - - - - - - -
napísať odkaz
Čandik Jozef
- - - - - - - -
napísať odkaz

Pán Boh požehnaj!
 
Uvedom si

Máš väčšiu cenu, než je cena všetkého bohatstva sveta.
 
Reklama
misionar.eu
 

Prorok Malachiáš

Keď som docestoval do Materdomini, akurát som vo svojom čítaní Biblie došiel na proroka Malachiáša. Úplne posledná kniha v Starom zákone (Starej zmluve), krátka, len tri kapitoly. Ale na mňa zapôsobila ako dynamit. Pre mňa je táto kniha BOMBA. A kľúč pre obnovu môjho života (odvážim sa povedať, že asi nie len môjho). Keď som sa o tom delil jednému bratovi, jeho odpoveď bola nasledujúca: „Čítal som aj toho proroka. Tak to je teda sila! Toto by som si mal čítať každý deň!!!“

Láska Pánova k Izraelu. - Výrok. Pánovo slovo Izraelu prostredníctvom Malachiáša: "Miloval som vás, hovorí Pán, vy sa však pýtate: "Čímže si nám preukazoval lásku?" (1,1-2a).
Myslím, že aj ja som takto slepý. Boh mi už toľkokrát zjavil svoju Lásku, toľkokrát mi na rôzne spôsobil povedal, že som milý Jeho očiam, toľkokrát mi dal prísľub, že sa ku mne prizná, ked budem stáť na Jeho mieste – na mieste, ktoré mi on pripravil, na ktoré ma postavil. A potom príde moment, že sa na mňa niekto krivo pozrie, že ma zignoruje, že... A ja sa hneď začínam ľutovať, začínam sa krútiť okolo seba,...

Výčitky kňazom. - Syn si má ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta ku mne? Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? - hovorí Pán zástupov vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom. Ale vy sa pýtate: "Akože opovrhujeme tvojím menom?" Tak, že prinášate na môj oltár poškvrnený chlieb. A spytujete sa: "Čím sme sa poškvrnili?" Keď hovoríte: "Pánov stôl možno podceniť." Keď prinášate slepé na obetu, to nie je zlo? A keď prinášate chromé a choré, to nie je zlo? Nože daruj to svojmu predstavenému, či mu budeš milý, alebo či bude blahosklonný k tebe! - hovorí Pán zástupov. Ale teraz udobrite tvár Boha, aby sa nad vami zľutoval. Toto robili vaše ruky! Či bude blahosklonný k vám? - hovorí Pán zástupov (1,6-9).
Nechcem tu robiť verejnú spoveď, ale podelím sa s jednou vecou, ktorú mi Boh ukázal.
Keď som spisoval Školu modlitby, ktorú robím počas dopoludňajších stretnutí na misiách, uvedomil som si, že tam spomínam objavy, ktoré som urobil v Biblii, keď som bol na strednej škole, hovorím tam o objavoch z čias v seminári, ale... Ani jeden objav z obdobia po mojej kňazskej vysviacke! Čosi tu nie je v poriadku! Neprinášam ja takto Bohu čosi, čo je „slepé, chromé a choré“?!?

Novozákonná čistá obeta. - Keby bol niekto z vás, kto by zavrel bránu, aby ste nezapaľovali môj oltár nadarmo! Nemám vo vás zaľúbenie - hovorí Pán zástupov, a neprijmem obetu z vašich rúk. Lebo od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste budú obetovať, budú prinášať môjmu menu čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov. Ale vy ho znesväcujete, keď hovoríte: "Pánov stôl môže byť poškvrnený a jeho pokrmom môže byť bezcenný plod." Hovoríte: "To je námaha!" a opovrhujete ňou, hovorí Pán zástupov; a prinášate ulúpené, chromé a choré; prinášate to ako obetu, a to mám prijať z vašich rúk? - hovorí Pán. Zlorečený je podvodník, ktorý má v stáde samčeka; urobí svojmu Pánovi sľub, obetuje však chybné. Veď ja som veľký Kráľ - hovorí Pán zástupov, a moje meno je obávané medzi národmi. (1,10-14).
Keby to Boh naozaj uskutočnil a prikázal niekomu, aby pozatváral naše chrámy vždy, keď mu neprinášame obetu, ktorá mu je milá? Alebo keď je neprinášame s čistým srdcom? Koľko chrámov by ostalo otvorených???

Trest kňazov. - Teraz však, kňazi, vám platí toto rozhodnutie. Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu. Hľa, odtnem vám rameno, vrhnem vám do tváre hnoj - hnoj vašich sviatkov - a ten vás strhne k sebe. Vtedy budete vedieť, že som k vám poslal toto rozhodnutie, pretože mám zmluvu s Lévim - hovorí Pán zástupov. Moja zmluva s ním bola život a pokoj; dal som mu ich teda i bázeň, a on sa ma bál a chvel sa pred mojím menom. Zákon pravdy bol v jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť, pokojne a priamo kráčal so mnou a mnohých odvrátil od hriechu. Lebo pery kňaza majú zachovávať poznanie a z jeho úst sa vyhľadáva zákon, lebo je poslom Pána zástupov. Vy však ste sa odchýlili od cesty a mnohých ste urobili kolísavými v zákone; skazili ste zmluvu s Lévim, hovorí Pán zástupov. Nuž aj ja vás urobím opovrhnutými a podlými pred všetkým ľudom, pretože ste nezachovávali moje cesty a robili ste v zákone výnimky (2,1-9).
Čo môžem k tomu dodať?!? Bože, buď milostivý, mne hriešnemu!!!

Boží súd. - Obťažujete Pána svojimi rečami a spytujete sa: "Čímže obťažujeme?" Keď hovoríte: "Každý, aj kto pácha zlo, je príjemný v očiach Pánových a v takých má on záľubu." Alebo: "Kdeže je Boh, ktorý súdi?" Odo dní svojich otcov ste sa odkláňali od mojich zákonov a nezachovávali ste (ich); obráťte sa ku mne a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov. Spytujete sa: "V čom sa máme obrátiť?" Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ. Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov. I budú vás blahoslaviť všetky národy, lebo vy budete bohumilá krajina - hovorí Pán zástupov. Silné sú vaše slová proti mne; hovorí Pán, a pýtate sa: "Čo sme hovorili proti tebe?" Vraveli ste: "Darmo je slúžiť Pánovi. Aký osoh máme z toho, že zachovávame, čo prikázal, a že v smútku chodíme pred Pánom zástupov? Teraz však blahoslavíme namyslencov; prospievajú tí, čo páchajú zlo, pokúšajú Boha, a predsa sa zachránia." (2,17.3.7-15)
Toto slovo mi znova a znova hovorí, že pre Boha ani tak nie je problémom to, že hreším, ale to, keď sa tvárim, že môj hriech neexistuje. A už úplným vrcholom je, ak za neúspechy začnem obviňovať Boha.

Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu. I zaraz príde do svojho chrámu Panovník, ktorého vy hľadáte, a anjel zmluvy, ktorého si žiadate. Hľa, príde, hovorí Pán zástupov - a ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, keď sa zjaví? Veď je on ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov. I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v spravodlivosti. Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých. Lebo ja, Pán, som sa nezmenil a vy, synovia Jakubovi, ste nezahynuli. Vtedy hovorili bohabojní medzi sebou a Pán pozoroval a vyslyšal. A napísala sa pamätná kniha pred ním pre tých, čo sa boja Pána a vážia si jeho meno. Budú mi - hovorí Pán zástupov, vlastníctvom v deň, keď budem konať, a budem mať zľutovanie nad nimi, ako má zľutovanie otec nad synom, ktorý mu slúži. Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo mu neslúži. Lebo, hľa, deň prichádza, blčí ako pec a všetci namyslenci a všetci, čo páchajú bezprávie, budú plevou. Deň, ktorý prichádza, ich spáli - hovorí Pán zástupov, a nenechá z nich ani koreň, ani konár. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale! A pošliapete hriešnikov, lebo budú popolom pod vašimi nohami v deň, keď budem ja konať - hovorí Pán zástupov. Spomeňte si, na zákon môjho sluhu Mojžiša, ktorý som mu uložil na Horebe pre celý Izrael, na príkazy a nariadenia. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde Pánov deň, veľký a hrozný. A obráti srdce otcov k synom a srdce synov k ich otcom, aby som neprišiel a neudrel zem kliatbou." (3,1-4.6.16-24).
Nech som ja, aký som, môj Boh to nikdy nenechá len tak. Aby ma priviedol k obráteniu, posiela svojich anjelov, svojich prorokov,... Prichádza so svojim svetlom a keď treba, tak aj so svojim ohňom, aby ma očistil. Aby som potom mohol „vyskakovať ako teliatka z maštale“ a oslavovať ho za to, že opäť zjavil svoju Slávu a svoju Spravodlivosť. Hallelu-JAH!!!

milancssr

Doterajšie hodnotenie: 0 bodov v 0 hodnoteniach, priemer: 0

Vaše hodnotenie blogu

_EXCELLENT _VERYGOOD _GOOD _REGULAR _BAD
Stupnica hodnotenia

      

Komentáre