Aktuálne úmysly v modlitebnom košíku
Vytlačené 21.09.2018 z http://www.groaza.sk

Pridal(a) mama dňa 17.09.18
Platný do: 17.11.18     Počet predĺžení: 0     Počet modlitieb: 3     P.Č. úmyslu: 903
POCHVÁLENÝ JEŽIŠ KRISTUS, prosím o modlitby za moju dcérku MONIKU,ktorá je v požehnanom stave,čakajú druhé dieťatko.Prosím o modlitby za jej manžela PETRA a ich prvorodenú dcérku EMKU. Pane žehnaj túto rodinu svojimi milosťami a ochraňuj túto rodinu od všetkého zlého AMEN. PAN BOH ZAPLAŤ za VAŠE MODLITBY.
Pridal(a) manželka dňa 17.09.18
Platný do: 17.11.18     Počet predĺžení: 0     Počet modlitieb: 4     P.Č. úmyslu: 902
SLAVA ISUSU CHRISTU,,,,veľmíííííííííí prosím o modlitby za môjho manžela LADISLAVA zo SNINY,ktorý začal piť a je násilný voči mne a nášmu synovi,cez alkohol rieši problémy. Prosím o modlitby za môjho manžela.za jeho obrátenie pokoj v duši za čiste zmýšľanie srdca a rozumu za dary DUCHA SVATÉHO ,modlite sa za môjho manžela a za BOŽÍ pokoj v našej rodine. PAN BOH zaplať za VAŠE MODLITBY.