Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Malá melódia

V srdci istého mladého muža sa raz zrodila malá melódia. Bola taká nežná a jemná ako strieborný filigrán, taká vzdušná ako belasé nebo v prvý jarný deň. Žiarila striebristou čistotou ako pstruhová bystrina. Mladý muž mal radosť z tej melódie. Tak sa mu páčila, že ju chcel ponúknuť Pánu Bohu.

Boh si ju s úsmevom vypočul. Syn môj, tvoja melódia je prekrásna, preto ti pomôžem zdokonaliť ju. A poslal mu lásku. Tu sa melódia v srdci mladého muža zmenila. Zachovala si svoju veselosť, ale nadobudla aj hĺbku a vrúcnosť. A mladý muž šiel opäť k Bohu a položil mu svoje dielo k nohám. Boh súhlasne prikývol, ale ešte nebol celkom spokojný. Znovu ho poslal k ľuďom, no tentoraz mu podaroval žiaľ.
Vtedy mladý muž dozrel. Zápasil so žiaľom, až napokon prekonal sám seba. Malá melódia však žila ďalej v jeho srdci a spolu s ním dozrievala. Na pozadí tichého bôľu sa jej veselosť zdala ešte zanietenejšia a nežnosť ešte vrúcnejšia ako prv. Ticho predstúpil pred Boha.  Pane, prijmi túto malú melódiu do milosti, je v nej krv môjho srdca, nemám nič lepšie, čo by som ti dal. Boh sa dobrotivo usmial. Mám pre teba ešte jeden dar, je to môj posledný a najťažší dar. A dal mu osamelosť.
Hlasy sveta okolo neho zmĺkli. A melódia ešte raz prešla zmenou, trpkosť a milosť osamelosti, ktorú zakúsil, ju obohatili o duchovnú hĺbku. Vtedy Pán Boh melódiu prijal a povedal: Teraz je dokonalá. A daroval ju ľuďom. Každého, kto ju počul, naplnila hlbokým šťastím. V osamelosti muž dozrel ...

Ria

návrat hore Nedeľa, 31.05. 2009 - 14:49:05
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.33 / Hlasov: 6      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.