Uvedom si

Si hlavným hrdinom svojho života?
 
Reklama
misionar.eu
 

Oázový pápež!

    Te Deum laudamus! Oslavujme Pána ...zo srdca plným vďačnosti spievame Bohu. Chvála a vďaka Bohu. Svätý Otec Ján Pavol II. (JP II) je už blahoslavený. My oázisti máme nového nebeského patróna. Je to radosť celej cirkvi, ale aj nášho Hnutia Svetlo - Život (HSŽ).

    Pápež Ján Pavol II bol beatifikovaný 6 rokov a 1 mesiac po odchode do Otcovho domu. Najrýchlejší proces blahorečenia v dejinách Cirkvi. Tento proces začal 28.6.2005 v Ríme. Diecézna etapa bola ukončená v Krakowe o rok. Neskôr o rok bola zakončená rímska etapa. Po vyhlásení autentickosti zázračného uzdravenia sestry Márie Simone Pierre Normand bola otvorená cesta k vyhláseniu blahorečenia. Liturgická spomienka na bl. Jána Pavla II. bude 22.10. Totiž v ten deň roku 1978 bol uvedený do úradu pápeža. Pápež - oázista je blahoslavený.
    Uvedomujeme si to? Uvedomujeme si to, že čo sa to udialo v histórii pred našimi očami? Pápež, ktorý miloval oázu, je blahoslavený. To nie je náhoda, že JP II bol beatifikovaný v Nedeľu Božieho milosrdenstva. JP II bol pápežom milosrdenstva. Vždy zdôrazňoval milosrdenstvo voči človekovi. Bol to duchovný velikán, ktorý na modlitbách a na kolenách riešil všetky starosti celého sveta. Mystik, ktorý vedel spájať vieru a rozum. Muž dialógu. Kresťanský ľudomil, ktorý mal úctu ku každému človeku. Pápež mládeže. Cestovateľ šíriaci Božie kráľovstvo. Pápež Novej evanjelizácie. Ale aj starec chorý a zomierajúci. Pápež, ktorý do konca vytrval, až na kríž. Toho sme boli svedkami.
    Dalo by sa mnoho hovoriť, kto to bol a aký bol. Nakoniec, to bol náš pápež - oázový pápež. Už ako biskup sa a kardinál sa staral o oázy. Navštevoval oázové skupiny na ich duchovných cvičeniach. Putoval s nimi na kopce. Zasvätil Hnutie Panne Márii. Otvoril dvere cirkvi pre Hnutie Svetlo - Život. Aj ako pápež v Ríme sa stretával s oázovými grupami. A vždy sa prihováral k oázistom, keď bol na návšteve v rodnej krajine. JP II je duchovne blízky otcovi Františkovi Blachnickému. Obaja duchovní velikáni boli dôslední vo viere. Prebúdzali živú vieru cez osobné stretnutie sa s Osobou Ježiša Krista. Podľa nich osobná a živá viera mala byť životným štýlom. Zvlášť sa to ukázalo na svetových stretnutiach mládeže s pápežom. JP II a F. Blachnicki zdôrazňovali osobný rozmer prežívania viery. Zvlášť osobný vzťah s Bohom. Rovnako cítili s Cirkvou. Mali túžbu, aby Cirkev bola živým spoločenstvom. Obaja vnímali potrebu aktívnej účasti laikov na živote cirkvi. Obaja boli nadšenými realizátormi Druhého Vatikánskeho koncilu.
    Pápež a o. František hlásali jednu z hlavných idey a to idea oslobodenia človeka. Hneď na úvod pontifikátu JP II vyhlásil: Otvorte dvere Kristovi!!! Toto vyhlásenie môžeme nájsť v IV. evanjelizačnej pravde na programe ONŽ 1.stupňa. Sv. Otec inšpiroval Blachnického k vytvoreniu diela Kruciata oslobodenia človeka ako odpoveď na zápas o dôstojnosť človeka. Prijatie Krista je žriedlom obrátenia a oslobodenia. Títo dvaja boží muži dôverovali, že viera je prameňom oslobodenia aj spoločenstva národov v strednej a východnej Európe, ktoré boli pod nadvládou komunizmu. Služba pápeža JP II zapríčinila spoločenskú a politickú premenu v roku 1989. To všetko je víťazstvom KOČ, ktorej iniciátorom je JP II a realizátorom je otec František Blachnicki. Vidíme, že je za čo ďakovať a chváliť Boha za dar nového blahoslaveného Jána Pavla II Veľkého - oázového pápeža. Vďačnosť máme prejaviť aj tým, že splníme úlohu, ktorú nám dával. A to je svätosť. Svätosť v každodennom živote. V konkrétnych situáciách života. Vďačnosť máme prejaviť ešte väčším zápalom a odvahou evanjelizovať svet, ktorý je okolo nás. Nech blahoslavený Ján Pavol II. oroduje za nás a za naše Hnutie.

Jozef Heske
V Prešove, dňa 4.5.2011.

návrat hore Nedeľa, 08.05. 2011 - 23:21:17
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 5 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.