Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Potrebuje Boh reklamu?

    Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická nielen rozvojom obchodu a prestíže, ale aj rastúcej konkurencie, organicky spojenej so získavaním priazne zákazníkov. Pri takomto konkurenčnom boji je neraz aktuálny veľmi známy jav  kto z koho.

    Ak neobstojím ja, obstojí môj konkurent. Ak neprerazím ja, prerazí on. Preto musím robiť všetko pre to, aby som sa do popredia dostal ja, a to aj za cenu zničenia svojich konkurentov. Čím je ich menej, tým lepšie pre mňa.
    Takýto konkurenčný boj, vo väčšej či menšej miere, čoraz častejšie preniká do každého odvetvia života. Kto nie je schopný preraziť, kto sa nejakým spôsobom neprezentuje navonok, kto si neurobí poriadnu reklamu, kto nesleduje ponuky konkurencie a nesnaží sa ponúknuť čosi nové, je odsúdený buď na zánik, alebo na výsmech. Hodnota úspechu sa meria účinnosťou reklamy a šikovnosťou, akou dokážem presvedčiť zákazníka, že práve to moje je to najlepšie.
    Vraví sa, že čím lepší tovar, tým menej reklamy potrebuje. A v prípade Boha je to presne takto. Boh veľkú reklamu nepotrebuje. Mnohí však majú opačný názor. - Aj Boh by sa mohol trocha zmodernizovať, jeho Cirkev by mohla z poniektorých zásad upustiť, poľaviť, prispôsobiť sa konkurencii, trendu, ktorý vládne svetom, nenazývať hriech hriechom...
    Mnohí moderní ľudia pozerajú na Boha a na kresťanstvo z ironickým úsmevom, pokladajúc náboženstvo za zastaralú, nemodernú vec, vhodnú akurát pre zomierajúcich, chorých, opustených, ako prostriedok útechy. Priamo síce Boha neodmietajú, ale v žiadnom prípade nemajú záujem o neho. Prečo? Boh si nedokáže urobiť poriadnu reklamu? Vari zlyhal? Boh, stvoriteľ všetkého tvorstva, nie je schopný preraziť medzi tými, ktorých stvoril? Nedokáže im ponúknuť čosi nové? Prečo je tak málo populárny?
    A Boh videl, že je to dobré svedčí Biblia. Boh od počiatku, keď začal tvoriť svet, nikdy nerobil nepodarky a ani ich nerobí. Boh stále ponúkol a ponúka to najlepšie. Hoci sa zdá, že je to nemoderné, je to vždy nová, stále aktuálna ponuka Boha - Stvoriteľa, ktorá dáva a udržiava život. V čom je teda problém?
    V ponuke, ktorú dal človeku už v raji diabol  budeš ako Boh, jeho nepotrebuješ. Je to veľmi lákavá ponuka, ktorú, žiaľ, prijímajú aj mnohí kresťania osvojením si životného štýlu kultúry smrti a života v hriechu. A tak tí, ktorí cez svoju vieru a krst boli povolaní robiť reklamu Bohu sa stávajú antireklamou Bohu. Svet potom po Bohu prestáva túžiť. Sv. Pavol to pekne vyjadril v tvrdých slovách sv. Petrovi: "Keď ty, Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!" (Gal 2,14)
    Zdá sa, že v dnešnom supermodernom svete Boh potrebuje reklamu. Opak je však pravdou. To diabol potrebuje reklamovať hriech, pretože sám dobre vie, že hriech vôbec nie je dokonalý a ešte nikoho neurobil šťastným, dokonca ani jeho samého. A keďže ho naveky oddelil od Boha, snaží sa do tohto nešťastia strhnúť aj ostatných.
    Boh ponúka síce stále to isté posolstvo života, lenže Boh núka najlepší tovar, aký má. Boh dáva všetko: ponúka svoje Slovo, ktoré dáva nový život, ponúka seba samého skrze eucharistiu, ponúka pravú lásku, radosť, pokoj vo Svätom Duchu. A všetko v plnej miere. Ježiš povedal: Ja som prišiel, aby mali život, a aby ho mali hojnejšie (Jn10,10). A na inom mieste: ...ale ja vám nedávam ako svet dáva...(Jn14,27). Boh nám dáva v plnosti. A túto hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti (por. Rim5,17), ktorú dostávame od Boha, máme nielen vlastniť, ale aj odniesť v moci Svätého Ducha tým, ktorí ešte hľadajú to najlepšie. Najlepšou reklamou bude náš konkrétny život. Keď ľudia na nás uvidia, že Božia ponuka je pre nás tým najlepším riešením pre život, že to, čo hlásame sa aj dá žiť, potom ľudia sami začnú po Bohu túžiť kvôli radosti, ktorú na nás uvidia. A táto radosť bude ovocím Svätého Ducha nielen pre nás navzájom, ale aj najlepšou reklamou pre Boha. Nebude to síce extra moderná, ale predsa veľmi účinná reklama pre Boha v tomto svete.

Autor: o. Samuel

návrat hore Pondelok, 09.10. 2006 - 21:36:19
Téma: Z Vašich listov

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.33 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Re: Potrebuje Boh reklamu? (Hodnotenie: 0)
Od: Anoným - Utorok, 07.11. 2006 - 14:30:43
---------------------------------
Po zhliadnutí nadpisu tohto článku som očakával, že to bude argumentácia potreby skutočnej reklamy Boha v pravom zmysle slova. Opak bol ale pravdou, ale musím priznať, o.Samuel, že článok je naozaj veľmi zaujímavý a hlavne pravdivý. Veď naozaj skutočnou reklamou má byť každý z nás, kresťanov. Predsa však si myslím, že v dnešnej dobe, keď skrz médiá a všetky popové hviezdy je hriech tak proklamovaný, mali by sme aj my kresťania dať o sebe viac vedieť. Dať vedieť svetu, že nie sme len zakríknutí usoplenci, ktorí po facke nastavujú hneď druhé líce, ale že sme ľudmi, ktorí sa rozhodli pre život s Bohom a ktorí to myslia vážne. Ktovie ako by dopadla reklama čisého života počas hlavného vzsielacieho času Markízy?