Uvedom si

Mrháš časom? Prispievaš do galérie nedokončených vecí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Je Oáza ešte cool?

Sestry a bratia.
    Túto jar som sa už druhýkrát zúčastnil Medzinárodného kurzu pre zodpovedných za pastoráciu povolaní. A keď nám tam s veľkým zápalom rozprávali o rôznych osobných projektoch formácie k tomu, aby človek dokázal nájsť svoje miesto v Cirkvi a kladne naň odpovedať, nemohol som sa ubrániť konštatovaniu veď ja to poznám, toto všetko máme v Oáze!!!

    Prečo je teda v Oáze stav taký, aký je? Prečo po pätnástich rokoch, v ktorých už môžeme slobodne robiť Oázy, je nás na COM-och stále menej a menej?

    Príčin tohto stavu vidím niekoľko:
       1. Hnutie Svetlo-Život je hnutím formačným, ktoré má za cieľ výchovu Nového Človeka , ktorý je preniknutý Novým Životom , prijal Novú Kultúru a tvorí Nové Spoločenstvo . A keďže výchova nikdy nie je populárna a príťažlivá, preto mnohí odchádzajú.
       2. Po novembri 1989 vznikli, alebo na Slovensko prišli nové hnutia a spoločenstvá, čím sa zväčšila konkurencia na duchovnom poli a mnohí našli svoje miesto tam Chvála Pánovi!!!
       3. Ekonomická situácia mnohých mladých ľudí a tiež rodín nedovoľuje účasť na pätnásťdňových duchovných cvičeniach.
       4. Stratili sme víziu hnutia a prestali sme byť vernými jeho charizme.

    Kým prvé tri príčiny ovplyvniť nemôžeme, alebo máme na ne iba malý vplyv, štvrtá je celkom v našich rukách.
    Neznalosť, nepochopenie a nevernosť charizme nie je iba náš problém a nie je to ani nový problém. O. František Blachnický vo svojom Testamente z roku 1986 píše: (&) Ak by som mal niečo, čo by som mohol a chcel odkázať v mojom duchovnom testamente bol by to dar-charizma: Svetlo-Život. Pochopenie, zamilovanie si, vernosť voči tejto charizme. Zdá sa mi totiž, že stále je ešte málo ľudí aj v Poľsku ktorí už dostali milosť pochopenia tejto charizmy pre obnovu tváre Cirkvi Kristovej Nevesty Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba na zem.
    Keby mi Pán ešte dovolil žiť a pracovať, po jednom by som túžil, aby som mohol úspešnejšie a plodnejšie ukazovať uprostred súčasného sveta krásu a veľkosť Tajomstva Cirkvi sviatosti, čiže znaku a nástroja jednoty všetkých ľudí.
   Ale je tu dobrá správa pre nás s návrtom ku koreňom, s návratom ku charizme, s návratom k vernosti môžeme začať kedykoľvek aj dnes.
   Samozrejme, hovoriac o vernosti charizme nemyslím na otrockú službu litere, ale na čosi, čo mnohé súčasné cirkevné dokumenty nazývajú tvorivá vernosť. (Tu by som všetkým, ktorým Oáza leží na srdci odporúčal prečítať si prednášku o. Františka s názvom Charizma oázy a povinnosť chrániť ju onedlho by sa mala ukázať aj na www.groaza.sk.)
    Tvorivá vernosť, to je niečo, čo sa rodí z úprimného, nepredpojatého pozerania dozadu, na korene, pýtajúc sa, ako to môže byť odpoveďou na dnes. Je to snaha o pochopenie ducha, aby som ho mohol aktualizovať na dnešné podmienky. Ináč tvorivosť bez vernosti bude viesť k chaosu a anarchii (čiže k smrti), vernosť bez tvorivosti nápodobne.
    Návrat ku koreňom, ku prameňom (revertimini ad fontes) je čosi, čím po Druhom vatikánskom koncile prešla (alebo ešte stále prechádza) väčšina reholí, keďže v určitom momente všetci robili všetko a tým sa zatratila pôvodná charizma. A rehoľa, ktorá nežije svoju charizmu je v Cirkvi nepotrebná. Preto sme museli nanovo objavovať pôvodnú charizmu zakladateľa a rehole, to, čím boli darom pre Cirkev a následne sme sa mohli pýtať, ako toto môže byť darom pre Cirkev aj dnes.
    Je ťažké, do niekoľkých minút, ktoré mám k dispozícii, vtesnať všetko, čo by som vám chcel povedať, chcem sa aspoň v krátkosti dotknúť aspoň jednej skutočnosti, ktorú nanovo objavil Druhý vatikánsky koncil a ktorá sa stála kľúčovou pri tvorení formačného programu v Hnutí Svetlo-Život. Je ňou KATECHUMENÁT (pre tých, ktorí sa chystajú na krst v dospelosti), resp. DEUTEROKATECHUMENÁT/NEOKATECHUMENÁT (pre tých, ktorí boli pokrstení ako deti).

       Formácia zrelého kresťana by sa mala skladať z takých troch etáp: EVANJELIZÁCIA - KATECHÉZA - MYSTAGÓGIA

   Ale čo sa deje v praxi? Väčšina kresťanov (detí), je relatívne dosť intenzívne katechizovaná. Ale keďže im chýba základ (evanjelizácia), tie veci ich buď nezaujímajú, alebo sa stávajú pre nich ťažko znesiteľným bremenom, ktorého sa snažia zbaviť. Ešte horšie je to, ak od nich chceme a očakávame angažovanosť v Cirkvi!!!
    Ale riešením nie je ani samotná evanjelizácia, bez tzv. následnej práce. Stretli ste už človeka, ktorý bol zevanjelizovaný, nadšený pre Pána, ale potom sa mu nemal kto venovať a on sa vrátil k starému životu? Je to väčšinou človek znechutený a sklamaný.
    Práve Hnutie Svetlo-Život má vo svojom programe formácie obsiahnuté všetky tri etapy. Nebudem to tu rozoberať, každá z týchto etáp by bola na minimálne jednu prednášku. Chcem len povedať, že v našich formačných materiáloch máme spracované podklady pre evanjelizáciu aj postevanjelizáciu, pre katechézu aj pre mistagógiu. O. František nám naozaj zanechal jedno úžasné bohatstvo. V dare rekolekčných oáz aj malých formačných skupinkách Hnutia Svetlo-Život je krásna charizma, ktorú Cirkev potrebuje aj dnes ako soľ.
    Tu by som chcel pripomenúť niečo, na čo sme, zdá sa, zabudli že formácia v Hnutí nie je len o zorganizovaní oáz či vedení stretiek. Je to katechumenát čiže proces, kde ten, ktorý už prešiel cestu, na sebe samom ukazuje, ako sa kráča, ako sa Svetlo premieňa na Život. Je to to, čomu sa v Hnutí hovorí život zo života. Ktosi raz povedal, že ak sa ťa niekto opýta, čo to znamená byť kresťanom, existuje iba jedna správna odpoveď: Pozri sa na mňa! Podobne by sme mohli povedať, že existuje iba jedna odpoveď na otázku, čo to znamená byť oázistom: Pozri sa na mňa!
    Tu by som sa chcel dotknúť ešte jednej témy. Je to problém našej totožnosti. Chodiac po misiách, ak prídem na faru, kde je kňazom niekto z Neokatechumenátnej cesty, alebo aj k laikovi, ktorý je na ceste, určite na stene uvidím nejakú ikonu od Kika, niekde bude stáť menora a jeho slovník bude preniknutý pojmami: cesta, skúsenosť, rozlomiť Slovo, je pre mňa krížom atď. Keď zasa prídem k niekomu z Hnutia fokoláre, určite v poličke objavím taliančinu pre samoukov, zbierku kníh od Chiary Lubich, a počujem o diele, jednote, láskeopustenom Kristovi. A ako je to s nami. Dá sa aj nás hneď spoznať, že sme z Hnutia Svetlo-Život? Máme doma niekde fosku, ktorá je vyjadrením základného formačného princípu a spôsobu nášho života. Prezrádza nás náš jazyk?
    Ešte veľa by som vám na tomto mieste chcel povedať, ale obmedzím sa na to, že na záver prečítam záverečne vety z Áčka k jednotke:
    Ak je niečo charizmou Ducha Svätého, tak to nie je možné ovládnuť a používať organizačným spôsobom. Taktiež nie je možné prisvojiť si túto charizmu cestou informácie.
    Naproti tomu charizma musí a môže ovládnuť nás a vtedy sa môžeme na nej zúčastňovať, participovať.
    Konkrétne to znamená: treba prežiť oázu, nechať sa ňou zmocniť, aby nás fascinovala. Až vtedy si môžeme v určitom zmysle poslúžiť metódou oázy a pôsobiť v nej ako moderátor a animátor.
    Toto všetko, čo bolo predstavené v tejto príručke, nemôže byť teda chápané a považované za spôsob odovzdávania schopnosti pomáhať si v pastorácii oázovou metódou.
    Naproti tomu tým, ktorí prežili oázu a už sa do určitého stupňa ňou nakazili, príručka môže dopomôcť v jej plnšom pochopení a v plodnejšom zaangažovaní sa do jej života.
    Som presvedčený, že Oáza ešte aj dnes je COOL, a že v momente, keď jej charizme dovolíme, aby sa nás zmocnila a budeme ňou znova fascinovaný, v tom momente sa uprostred nás a skrze nás začnú diať nové veci!!!

o. Milan Záleha

návrat hore Sobota, 21.10. 2006 - 16:10:18
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4 / Hlasov: 4      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.