Uvedom si

Kam nasmeruješ svoj život?
 
Reklama
misionar.eu
 

Prečo nie som šťastný?

...typická otázka zvlášť nás mladých, ktorí hľadáme svoju cestu, svoje miesto v živote. Často hľadáme šťastie tam, kde sa nenachádza. Neuvedomujeme si pritom, že jedna zo základných vecí, ktoré nás robia šťastnými je láska. Každý z nás či si to uvedomuje, alebo nie, má túžbu prežívať to, že je milovaný. Každý bez rozdielu. A preto otázka pre Vás všetkých je:  Viete, že ste milovaní?

    V 18. storočí žil svätec, ktorý nám má aj dnes čo povedať o Božej láske. sv. Alfonz Liguori, zakladateľ Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Dnes môžeme smelo povedať, že to bol muž svojej doby. Muž, ktorý zmenil pohľad ľudí na Boha jednoduchou otázkou  Prečo sa Boh stal jedným z nás. Odpoveď nám podáva v príbehu. Predstavte si, že ste v nebi. Niečo sa ale deje, lebo Boh je smutný. Vidíte Ho mlčky sediac, zroneného zármutkom, s hlavou vo svojich dlaniach...A nikto nevie čo s Ním je, nikto Mu nevie pomôcť. Nakoniec Boh zvolá všetky nebeské bytosti a takto k nim prehovorí: Dôvod, prečo som smutný je, že ľúbim ľudí tak veľmi a oni o tom nevedia. Kto z Vás by šiel a povedal by im o mojej láske? Vtedy všetci anjeli v rozpakoch sklonili hlavy. Ale zrazu zozadu zaznie rozhodný hlas: Pošli mňa. Vtedy sa všetci s otvorenými ústami obrátia za hlasom a zbadajú Ježiša kráčajúceho k Otcovi. Ja pôjdem a poviem im o Tvojej láske. A hneď po týchto slovách sv. archanjel Gabriel opúšťa nebo...ide k Márii.
    Toto je príbeh sv. Alfonza ako odpoveď na otázku  Prečo sa Boh stal jedným z nás. Lebo, ako sám svätec hovorí, Boh je šialený pre lásku k nám. My nie sme hodní tejto lásky, ale to nevadí, lebo Boh bláznivo miluje každého. A preto v každom blížnom by sme mali vidieť osobu, za ktorú bol Boh ochotný zomrieť. V časoch sv. Alfonza sa dôraz kládol na pravidlá a reguly, ktoré bolo nutné dodržiavať, aby mal človek istotu spásy. sv. Alfonz povedal nie! Dôležité nie sú pravidlá, dôležitá je moja odpoveď na úžasnú Božiu lásku. Vyjadrením tejto lásky je malé dieťa narodené v Betleheme pred dve tisíc rokmi. Ježiš neprišiel s prvotným poslaním zachrániť svet, Ježiš prišiel aby vyjavil Otcovu nepochopiteľnú lásku. Tento Zlodej ľudských sŕdc sa dal ukrižovať medzi dvoma ďalšími zlodejmi, len pre lásku. A tento Ježiš je tu s nami neustále v podobe Eucharistie a skrz Ducha Svätého ako neustály dôkaz Božej zamilovanosti.
    Charizma Sv. Alfonza sa neskôr stala aj charizmou Redemptoristov. Charizmou ľudí na ceste, ktorí hľadajú a delia sa s touto nádhernou Láskou. Lebo, ako sv. Alfonz vysvetľuje, kto raz spozná a zažije Božiu lásku, ten si ju nenechá pre seba. Samotný Alfonz nám môže byť príkladom. Veď kto čítal jeden z množstva životopisov tohto milujúceho svätca, ten vie, že Alfonz využíval umenie, hudbu, literatúru, kázne, či vyučovania, len aby šíril radostnú zvesť, ktorú nám Ježiš prišiel povedať  a to že sme milovaní. Lebo len keď spoznáme skutočnú Božiu lásku, vtedy pocítime ozajstné šťastie a až vtedy budeme schopní priniesť toto šťastie druhým.

Autor: Br. Dominic O' Toole
Preložil: Marek Strachan

návrat hore Pondelok, 20.11. 2006 - 19:25:43
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.75 / Hlasov: 4      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.