Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Pohľady vo svetle milosti.

Ako sa treba modliť
3. júla
    Teraz viem, ako sa treba modliť. Treba bezpodmienečne dôverovať, že budeme vypočutí, a Bohu treba prenechať spôsob, ako nás vypočuje. Ak nedosiahneme to, o čo prosíme, napriek tomu treba dúfať, že sme boli vyslyšaní. Boh dal či dá niečo iné, lepšie, čo je naozaj a viac potrebné duši v danej chvíli podľa odvekého plánu Božej Prozreteľnosti, ktorá vedie danú dušu k večnému cieľu.
str. 56

Nebuďte ustarostení o zajtrajšok"
8. júla
sv. Alžbety, vdovy     Po včerajšom trápení mi dnes dala Nepoškvrnená pri meditácii milosť pochopiť, že nemusím brať očistenie zo všetkej svojej skazenosti ako okamžitú úlohu. Vnímam ju totiž ako úlohu nad moje sily a tak sa trápim sám nad sebou a bojujem s pokušením zúfalstva a znechutenia. Lebo necítim v sebe silu na jej splnenie.
    Tú silu zas necítim preto, lebo Boh mi nedáva milosť do zásoby", ale len na splnenie úlohy, ktorú predo mňa kladie prítomná chvíľa. Ak sa teda vo mne objaví znepokojujúca otázka: dokážem to, vytrvám?", mám odpovedať otázkou: dokážem vytrvať teraz, dnes, zajtra?". Ak bude odpoveď kladná, vec je vybavená a nemám sa čo strachovať. Veď Boh od nás nežiada nič viac ako vyplnenie prítomnej úlohy, ako zotrvanie v povinnosti prítomnej chvíle. A na túto prítomnú chvíľu nám vždy dáva dostatočnú milosť.
    Nebuďte ustarostení o zajtrajšok!" Nie je teda potrebné brať celý plán stavby ako úlohu, ktorú mám splniť, ale len najbližšiu, nasledujúcu etapu Celý plán zas pojme Boh, ktorého Prozreteľnosť umiestňuje na ceste nášho života zodpovedajúcu milosť a pomoc potrebnú k uskutočneniu úloh prítomného okamihu. Aká je to krásna a jednoduchá koncepcia vnútorného života!
str. 96

Byť sebou - najlepšia modlitba
30. septembra
    Svätá Terézia vytrvala v modlitbe osemnásť rokov napriek vnútornému chladu. Prichádzala na modlitbu, ako sama hovorí, ako kameň, poleno, klada, ale neprestala stavať sa pred Boha taká, aká je. Hľa, čo je najdôležitejšie v modlitbe: byť sebou. Žiadna vyumelkovanosť, ale postaviť sa pred Pána Ježiša taký, aký som: Pane, stojím pred tebou nahý, biedny, hriešny. Priznať sa k svojej biede, byť sebou. Rozprávať sa s Pánom Ježišom dôverne ako s priateľom. Prednášať mu všetky svoje záležitosti, hovoriť s ním s najväčšou jednoduchosťou a úprimnosťou. Aké je to všetko prosté a aké podivuhodné. A napriek tomu koľko rokov som potreboval, aby som to pochopil. Ako dokáže pýcha skomplikovať najjednoduchšie veci.
Takéto musí byť moje rozhodnutie do budúcnosti: vždy sa úprimne a s dôverou stavať pred Ježiša taký, aký som. Byť sebou pred Ježišom. A zvyšok nechať jemu. Deo gratias.
str. 19

Pokora pri vplývaní na blížnych
12. septembra
    Posledný rozhovor so Z. sa mi stal príležitosťou k uvedomeniu si istej mojej chyby, určitého omylu v mojom konaní. Omyl spočíva v túžbe nanútiť niekomu svoju vôľu. Chcel by som niekoho nahovoriť na nejaké dobro, presvedčiť ho o nejakej idei, ale zabúdam, že je výlučne Božou vecou prehovoriť v duši nejakého človeka a potiahnuť ju skutočne vyššie. Môžem sa o to snažiť, môžem niekomu v rozhovore priblížiť dobro, o ktoré sa mi jedná, môžem niekomu ukázať motívy ku konaniu daného dobra, ale tým sa moja úloha končí. Potom sa musím pokorne skloniť pred Božou vôľou, ďalšie pôsobenie nechať na Boha, čakať, až on prehovorí.
Nepokojné naliehanie, nátlak, prezradzuje vlastnú činnosť, vôľu konať zo seba a pre seba, ale to všetko musí vo mne zomrieť, ak chcem byť nástrojom milosti. Moja energia nemá byť usmernená na vyvíjanie nátlaku na niečiu vôľu, ale skôr na modlitbu a umŕtvenie. To sú prostriedky, pomocou ktorých možno nakloniť Božiu vôľu k pôsobeniu v dušiach našich blížnych.

str. 17

V čom spočíva pokrok
30. septembra
    Môj vnútorný život musí v budúcnosti ísť v smere praktického a skutočného uznania tej pravdy v každodennom živote, že bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15, 5), že Božia milosť je skutočným iniciátorom každého pohybu k dobru.
Vnútorný pokrok nemá spočívať v tom, aby sa moje vnútro stalo lepšou a šľachetnejšou substanciou", ale v tom, aby vzrástla sila viery, moc dôvery a moc modlitby. To predstavuje rast vo vnútornom živote. Nemám sa stávať lepším, ale naopak - čoraz úbohejším, čoraz škaredším a biednejším vo vlastných očiach.
str. 19

Spracoval: Majky Z knihy Pohľady vo svetle milosti
o.František Blachnický

návrat hore Štvrtok, 07.12. 2006 - 20:30:29
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4 / Hlasov: 1      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.