Uvedom si

Kam nasmeruješ svoj život?
 
Reklama
misionar.eu
 

Ježiš povoláva práve Šimona

Biblia nám pred oči nikdy nestavia dokonalých a bezchybných ľudí...Veľkí ľudia Starého zákona museli najprv prejsť údolím tieňa smrti, údolím vlastnej viny a bezmocnosti, aby svoju nádej vkladali len v Boha, a tak mohli byť premenení a daní ostatným za vzory viery a poslušnosti voči Nemu.

V Novom zákone si Ježiš volí práve Šimona Petra, aby sa stal skalou. Peter Ježišovi nerozumie: rád by ho odhovoril od jeho cesty do Jeruzalema, od cesty na istú smrť. Ježiš ho nazýva satanom a prikazuje mu, aby mu šiel z cesty (porov. Mt 16,23). Peter musí zažiť skúsenosť, že za seba nemôže ručiť, dokonca ani vtedy, keď to slávnostne sľubuje.
Naším prianím býva, stále viac a viac silnieť v Bohu, vyzerať lepšie pred ľuďmi, viesť duchovný život a tým byť stále lepšími. Je však paradoxné, že práve tam, kde sme slabí, kde nie sme plne vo svojej moci, kde nás sužuje satanov anjel, bývame mimoriadne otvorení na Boha a jeho milosti. Preto Pavol pozitívne prijíma svoju nemohúcnosť a slabosť. Keď som slabý, vtedy som silný(2 Kor 12,10). Vo svojej slabosti je oslobodení od pokušenia vzpínať sa po Bohu vlastnou silou. Tu sa odovzdáva Bohu a vie, že ho milosť Božia vzpriami a podrží.

(Anselm Grün, Meinrad Dufner) z knihy Spiritualita zdola

návrat hore Pondelok, 15.01. 2007 - 17:11:54
Téma: Z Vašich listov

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 5 / Hlasov: 2      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.