Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Svätí neboli dokonalí

Svätí neboli dokonalí, hovorí pápež.
Dosiahnuť svätosť je niečo, čo sa každý môže naučiť.

Vatikán, 31. január 2007 (www.zenit.org)

Svätí nie sú ľudia, ktorí sa nikdy nezmýlili, alebo nezhrešili, ale sú to tí, ktorí konali pokánie a boli zmierení, hovorí Benedikt XVI.

Táto skutočnosť je osobnou útechou aj pre samého pápeža, ako vysvetlil na dnešnej generálnej audiencii. V príhovore sa zameral na troch najbližších spolupracovníkov sv. Pavla: Barnabáša, Sílasa a Apolla.

Pápež poukázal na to, že Pavol mal príležitostne s nimi, prinajmenšom s Barnabášom, konfrontácie, kvôli rozdielnym názorom na špecifické otázky.

Odteraz sú tiež medzi svätými protiklady, nezhody a kontroverzie. A toto ma veľmi utešuje, pretože, ako vidíme, svätí nespadli z neba, povedal Svätý Otec.

Sú to ľudia ako my, s komplikovanými problémami. Svätosť nespočíva v tom, že nerobíme chyby, alebo v tom, že nikdy nezhrešíme, pokračuje Benedikt XVI. Svätosť rastie so schopnosťou obrátenia, pokánia, ochotou znova začať, a nadovšetko so schopnosťou zmieriť sa a odpustiť.

A my všetci sa môžeme naučiť túto cestu svätosti.

(približný preklad: s.Františka, OSF)

návrat hore Sobota, 03.02. 2007 - 01:18:35
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.66 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.