Uvedom si

Mrháš časom? Prispievaš do galérie nedokončených vecí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Moje milované dieťa

Ty ma možno nepoznáš, ale ja viem o Tebe všetko ... Ž 139,1
Viem, či sedíš a či stojíš... Ž 139,2
Všetky Tvoje cesty sú mi známe ... Ž 139,3
Aj vlasy na hlave máš spočítané ... Mt 10,29-31
Pretože som Ťa utvoril na svoj obraz ... Gn 1,27
Vo mne žiješ, hýbeš sa a si... Sk 17,28
Veď Ty si moje pokolenie ... Sk 17,28
Poznal som Ťa pred tým, ako si sa počal... Jer 1, 4-5
Teba som si vybral, keď som plánoval stvorenie ... Ef 1,11-12
Nevznikol si omylom. Všetky Tvoje dni sú zapísané v mojej knihe ... Ž 139, 15-16
Určil som presný dátum Tvojho narodenia i to, kde budeš žiť ... Sk 17, 26
Bol si stvorený obdivuhodne a zázračne ... Ž 139, 14
Utkal som Ťa v živote Tvojej matky ... Ž 139, 13
A som Tvojim ochrancom od života matky ... Ž 71, 6
Tí, ktorí ma nepoznajú, ma nesprávne opísali... Jn 8, 41-44
Nie som vzdialený a nahnevaný, ale som dokonalým vyjadrením lásky... 1 Jn 4, 16
A túžim zahŕňať Ťa svojou láskou ... 1 Jn 3, 1
Jednoducho preto, že si moje dieťa a ja som Tvoj otec ... 1 Jn 3,1
Ponúkam Ti viacej, než by Ti mohol ponúknuť Tvoj pozemský otec ... Mt 7, 11
Pretože som dokonalý otec ... Mt 5, 48
Každý dobrý dar, ktorý si dostal, pochádza odo mňa ... Jak 1, 17
Pretože sa o Teba starám a viem, čo potrebuješ... Mt 6, 31-33
Vždy s nádejou hľadím na Tvoju budúcnosť ... Jer 29, 11
Pretože Ťa milujem nekonečnou láskou ... Jer 31, 3
Myšlienok, keď myslím na Teba, je ako zŕn piesku na brehu mora ... Ž 139, 17-18
Spievam a radujem sa z Teba ... Sof 3, 17
Nikdy Ti neprestanem robiť dobre ... Jer 32, 40
Pretože si mojim drahocenným majetkom ... Ex 19, 5
Celým svojim srdcom a celou svojou dušou Ťa túžim upevniť ... Jer 32, 41
Chcem Ti ukázať veľké a zázračné veci... Jer 33, 3
Ak ma budeš hľadať celým svojim srdcom, nájdeš ma ... Dt 4, 29
Raduj sa vo mne a dám Ti, po čom túži Tvoje srdce ... Ž 37, 4
Pretože to ja do Teba vkladám tie túžby ... Flp 2, 13
Môžem pre Teba urobiť viac, ako si vieš predstaviť ... Ef 3, 20
Pretože som Tvojou najväčšou útechou ... 2 Sol 2, 16-17
Keď máš zlomené srdce, som blízko pri Tebe ... Ž 34, 19
Ako pastier drží v náručí jahniatko, tak blízko Ťa nosím vo svojom srdci... Iz 40, 11
Príde deň, keď Ti z očí zotriem každú slzu ... Zjv 21,3-4
Som Tvojim otcom a milujem Ťa tak, ako milujem svojho syna, Ježiša ... Jn 17, 23
Pretože v Ježišovi sa ukazuje moja láska k Tebe ... Jn 17, 26
On je presným obrazom mojej podstaty ... Hebr 1, 3
Prišiel, aby ukázal, že som za Teba, nie proti Tebe ... Rim 8, 31
A aby Ti povedal, že nepočítam Tvoje hriechy ... 2 Kor 5, 18-19
Ježiš zomrel, aby zmieril mňa a Teba ... 2 Kor 5, 18-19
Jeho smrť bola najvyšším vyjadrením mojej lásky k Tebe ... 1 Jn 4, 10
Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som smel získať Tvoju lásku ... Rim 8, 31-32
Ak prijímaš dar môjho syna Ježiša, mňa prijímaš ... 1 Jn, 2, 23
A nič Ťa neodlúči od mojej lásky ... Rím 8,38-39
Príď domov a vystrojím najväčšiu oslavu, akú kedy nebo videlo ... Lk 15, 7
Vždy som bol otcom a vždy ním aj budem ... Ef 3, 14-15
Pýtam sa ... Budeš mojim dieťaťom ? ... Jn 1, 12-13
Čakám na Teba ... Lk 15, 11-32


S láskou Tvoj Otec.

Všemohúci Boh

návrat hore Piatok, 08.09. 2006 - 19:42:29
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 5 / Hlasov: 7      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.