Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Dar od srdca

Istý básnik sa každý deň prechádzal s mladou Francúzkou a vždy prechádzali popri starej žobráčke. Starena sedela vždy na tom istom mieste a vždy mlčiaca a nehybná ako kameň. Nikdy nepozerala na žiadneho dobrodinca a nikdy nikomu nepoďakovala.

Spoločníčka básnika jej zakaždým dala nejakú mincu. On jej zas nedával nikdy nič. Na otázku: Prečo?  odpovedal: Treba jej dať niečo pre srdce, a nie len pre ruku. O niekoľko dní daroval žobráčke ružu. Vtedy sa stalo niečo nepravdepodobné. Starena pozdvihla svoje unavené oči, na tvári sa jej zjavil nesmelý úsmev, zdvihla sa, pobozkala s vďakou ruku dobrodinca, a potom rýchlo odišla. Objavila sa až po týždni  znovu nemá a nehybná ako predtým. Udivená Francúzka sa spýtala básnika: Z čoho žila táto žena cez celý týždeň? Básnik odpovedal: Ružou, mademoiselle, darom srdca.

Ria

návrat hore Pondelok, 02.04. 2007 - 21:03:27
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.66 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.