Kalendár akcií
 
Uvedom si

Nezáviď! Úspech iného ťa nezničí.
 
Reklama
misionar.eu
 

Vydať svedectvo o nádeji

Keď som sa dozvedel, že témou na tento rok je: Vydať svedectvo o nádeji, veľmi ma to nadchlo a potešilo. Aj keď, musím sa priznať, zatiaľ som si nezisťoval, prečo bola vybraná práve táto téma, ani som nečítal žiadne iné katechézy alebo články o nej. Ale možno je to aj dobré, lebo takto budem hovoriť naozaj to, čo to znamená pre mňa, a nie to, čo o tom hovoria iní. Prvá vec, ktorá mi napadla, keď som v Kroscienku videl nálepku so znakom a témou na tento rok, bol môj obľúbený a mnou často pri misiách citovaný verš z Prvého listu sv. apoštola Petra: Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás (2 Pt 3,15).

    Zdôvodniť nádej  dať o nej svedectvo. Keď na obnove misií hovorím o svedectve a našom povolaní byť svedkami, opieram sa o štyri krásne biblické obrazy vyjadrujúce toto povolanie: Vy ste soľ zeme (Mt 5,13a), Vy ste svetlo sveta (Mt 5,14a), Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu... (Mt 13,33) a môj najobľúbenejší: Lebo sme Kristovou ľúbeznou vôňou... (2 Kor 2,15).
Toto vydávanie svedectva o nádeji má dva rozmery:
   1. Naša ochota a pripravenosť svedčiť a obhajovať nádej, ktorá je v nás;
   2. Samotná nádej, ktorá v nás buď je (a vtedy sa ľudia pýtajú a nemal by byť problém so svedectvom), alebo tam nie je. To, že máme svedčiť, to nám je viac-menej jasné  aspoň na teoretickej úrovni. Otázkou je, či som človekom nádeje, človekom, z ktorého ta nádej vyžaruje? Na čom je založená moja nádej, čo je jej základom, z čoho vyviera? A čo ma o ňu vie obrať, čo ju dokáže podvážiť, rozkolísať? To sú otázky, o ktoré by sme sa potom neskôr mohli opierať v stánku stretnutie.
Vyhľadal som si niekoľko textov z Božieho Slova, ktoré hovoria o nádeji:
Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame (Rim 8,24-25). Chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej.A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali (Rim 5,3-5).
    On (Abrahám) proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov (Rim 4,18). Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí?Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame (Rim 8,24-25).
Slúžime v Božom Duchu a chválime sa v Kristovi Ježišovi a nevkladáme nádej do tela, hoci ja by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto iný myslí, že môže mať nádej v tele, tým skôr ja (Flp 3,3b-4).
    Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily (Ef 1,17-19).
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou (Rim 15,13).

Autor: o. Milan Záleha CSsR

návrat hore Nedeľa, 25.11. 2007 - 20:27:51
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 3.33 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.