Uvedom si

Mrháš časom? Prispievaš do galérie nedokončených vecí.
 
Reklama
misionar.eu
 

O PRÁCI

Pracujte, aby ste udržali krok so Zemou a s jej dušou, lebo nepracovať znamená stať sa cudzincom v ročných obdobiach a vystúpiť z toku Života, ktorý vznešene a v hrdej pokore smeruje k nekonečnu.
Keď pracujete, ste flautou, čo v jej srdci sa šepot hodín mení na hudbu. Kto z vás by chcel ostať trstinou, nemou a tichou, keď všetko ostatné harmonicky spieva?

Zabudnite na to, ak vám vraveli, že práca je kliatbou a lopota nešťastím.
Ja vám vravím, že svojou prácou spriadate čiastku najpradávnejšieho sna Zeme, určeného vám už pri jeho zrode.
Keď pracujete, vskutku milujete život, lebo milovať život v práci znamená poznať najhlbšie tajomstvo Života.
Ale ak vo svojom trápení nazývate zrod nešťastím a starosť o živote tela kliatbou a hlboko ste si to vpísali na čelo, potom vám poviem, že len znoj z vášho čela môže zmyť, čo je tam napísané.

Vraveli vám aj to, že život je temnota, a vy slepo opakujete, čo hlásali slepí. Ja vám však vravím, že život je temnotou, ak v ňom niet úsilia a vedomostí, a každá vedomosť je márna, ak nie je spätá s prácou, a všetka práca je zbytočná, ak niet pri nej lásky. Lebo ak pracujete s láskou, spájate sa sami so sebou, spájajte sa navzájom, spájajte sa z Bohom.

A čo znamená pracovať s láskou?
Znamená to tkať látku z vlákien upradených z vlastného srdca, akoby šat z nej mala nosiť milovaná bytosť.
Znamená to stavať dom s takým zanietením, akoby v ňom mala bývať milovaná bytosť. Znamená to siať semeno s takou nehou a žať úrodu s takou radosťou, akoby jej plody mala jesť milovaná bytosť. Znamená to napĺňať všetko, čo robíte, dychom vášho vlastného ducha a vedieť, že okolo vás stoja a na vás hľadia všetci požehnaní mŕtvi.

Často som vás počul opakovať, akoby ste hovorili zo spánku: ,,Ten, kto otesáva mramor a nachádza podobu svojho ducha v kameni, je vznešenejší než ten, čo orie zem; a ten, kto farby dúhy kladie na plátno, aby vytvoril podobu človeka, je vznešenejší než ten, čo šije obuv na naše nohy.

Ja vám však vravím, a nie zo spánku, lež z plnej bdelosti poludnia, že vetrík sa prihovára rovnako sladko mohutným dubom i tým najmenším steblám trávy. Len ten je veľký, kto osladí hlas vetra piesňou vlastnej lásky.

Práca je zviditeľnená láska. Ak neviete prácu snúbiť s láskou, ale len s nechuťou, bude lepšie, ak zanecháte svoju prácu a sadnete si k dverám chrámu a budete prijímať almužnu od tých, čo pracujú s láskou. Lebo ak pečiete chlieb ľahostajne, upečiete horký chlieb, čo nenasýti človeka. Ak necítite lásku pri lisovaní hrozna, vaša neláska pridá vínu jed. A čo by ste spievali ako anjel, a nemilovali spev, uzavriete uši ľudí na sedem zámkov pred hlasom dňa i pred hlasom noci. ...

Zdroj: e-mail

návrat hore Pondelok, 07.01. 2008 - 17:06:21
Téma: Aby porástla naša múdrosť

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.66 / Hlasov: 3      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.