Uvedom si

Máš väčšiu cenu, než je cena všetkého bohatstva sveta.
 
Reklama
misionar.eu
 

Zbavil ma môjho strachu

   Druhý rok študujem v Bratislave. Často som sa pýtala Boha, prečo som vlastne tam, kde som. Nevedela som, aký konkrétny plán tu so mnou má.

   Začiatkom tohto školského roku sa medzi spolužiakmi rozprúdila veľmi živá debata na tému Boha, cirkvi, kňazov, kresťanstva. Samozrejme, nikto sa nevyjadroval v kladnom slova zmysle. Táto téma sa preberala pri každej vhodnej príležitosti. Bola to pre mňa príležitosť, ako sa vysporiadať s jedným mojím strachom.
   Stále som sa bála rozprávať verejne o Bohu, zastať sa Jeho mena. Bála som sa, že ak ľudia zistia, že mám na niektoré veci úplne iný názor ako oni, tak ma spomedzi seba odstrčia, že stratím všetkých priateľov a budú si o mne šuškať, že to ja som tá čudná, ktorá má také starosvetské názory.
   No Pán mi dal odvahu preklenúť tento môj strach, uvedomila som si, že toto je príležitosť, ako aplikovať do svojho života slovo: Nezhromažďujte si poklady na zemi...v nebi si zhromažďujte poklady!.
   Moje obavy sa aj napokon splnili. Časom zistili, že zdieľam iný názor než oni, že Boha pokladám za Spasiteľa a priateľa, spravodlivého, láskavého a odpúšťajúceho, že cirkev je pre mňa spoločenstvo ľudí, pomocou ktorých sa môžem ľahšie dostať k Bohu. Výsledkom toho je, že niektorí zo spolužiakov sa prestali so mnou rozprávať, pre niektorých som fanatička alebo hlupaňa, ktorá nemá vlastný názor a slepo nasleduje hlas cirkvi.
   Ale Pán nedovolil, aby ma zlomila nepriazeň okolia. Cez odvahu svedčiť o tom, čo s Ním prežívam v spoločenstve cirkvi mi dal zažiť, že si mňa, takú malú a slabú, chce použiť na uskutočnenie časti svojho veľkolepého plánu. Cez túto situáciu mi vlastne dal odpoveď na otázku, prečo som tam, kde som. Taktiež mi ukázal, ktorí z tých, čo ma obklopujú, sú skutoční priatelia a ktorí sú falošnými priateľmi.
   V knihe Judita je napísané: Lebo tvoja sila nie je v množstve, ani tvoja vláda sa nezakladá na silákoch. Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých. (9,11). Boh dovolil, aby som sa stala poníženou, maličkou, slabou, opustenou a zúfalou, aby ukázal, aký je mocný.

Autor: Janka

návrat hore Utorok, 12.02. 2008 - 07:33:47
Téma: Čo pre mňa Boh urobil? (svedectvá)

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 4.94 / Hlasov: 17      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.