Uvedom si

Kam nasmeruješ svoj život?
 
Reklama
misionar.eu
 

Evanjelizácia ako integrálna súčasť HSŽ

Táto katechéza by mala byť premostením medzi tohto a budúcoročnou témou celoročnej práce Pamäť a identita a Evanjelizácia.
   Začnem takou svojou osobnou skúsenosťou. Pred niekoľkými rokmi to, nazvime to "iskrilo" medzi mnou a jedným bratom v spoločenstve, ktorý objavil evanjelizáciu a chcel všetky sily venovať tomuto dielu. Ja som naopak hovoril o tom, že treba viac času a síl venovať formácii animátorov.

Snaha tohto môjho brata ohlasovať Ježiša ako jediného Pána a Spasiteľa bola chvályhodná a verím, že aj úprimná, ale mala háčik. Vlastne dva:
  1. Mnohé evanjelizačné podujatia boli evanjelizáciami a koniec. Nenasledovalo za nimi to, čomu bratia protestanti hovoria následná práca, alebo čo by sme v oázovom jazyku nazvali začlenením do skupiny Kristových učeníkov.
  2. Tieto evanjelizačné aktivity nezamestnávali len jeho, ale v značnej miere aj iných, z ktorých mnohí nemali ukončenú ani formáciu Krokov často práve kvôli častým evanjelizačným výjazdom. Už som to spomínal aj pri iných príležitostiach, že pre mňa je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 30-37) ideálnym vzorom evanjelizácie:
  a) bolo mu ho ľúto (v. 33),
  b) pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich (v. 34a),
  c) vyložil ho na svoje dobytča, zaviedol ho do hostinca a staral sa oň (v. 34b),
  d) vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň! (v. 35).
    Tieto isté prvky by mala obsahovať aj naša evanjelizácia: a) súcit/lásku voči tomu, koho evanjelizujem, b) prvú pomoc - ohlásenie kerygmy, c) privedenie do spoločenstva a d) zabezpečenie ďalšej starostlivosti o človeka, ak sa oňho nemôžem starať sám. Ak ktorýkoľvek z týchto prvkov bude chýbať, namiesto pomoci môžeme človeku aj uškodiť.
  - Je taká kniha, ktorá má názov Evanjelizovať znamená milovať. Ak v našom ohlasovaní bude chýbať láska, súcit, ktoré sa rodia z osobného vzťahu s ľuďmi, naše ohlasovanie bude ohlasovaním právd, ktoré nepreniknú do ich sŕdc.
  - Ak človeku, ktorého privedieme do spoločenstva nepodáme najprv prvú pomoc v podobe radostnej zvesti o vykúpení v Ježišovi Kristovi, môže sa stať, že do spoločenstva už privedieme mŕtvolu.
  - Ak človeka, ktorému sme ohlásili Krista, ako jediného Pána a Spasiteľa, neprinesieme do spoločenstva, je to ako keby Samaritán prišiel k zranenému, ošetril ho, a potom ho ďalej nechal ležať na ceste.
  - Ak mu nezabezpečím formáciu, až kým sa neuzdraví, nikdy z neho nevyrastie zrelý kresťan, schopný pomáhať aj druhým.
    Práve tu je priestor osviežiť si našu pamäť a nanovo si pripomenúť našu totožnosť.
    Hnutie Svetlo-Život je hnutím formačným, ktorého práca je postavená na systéme (deutero-)katechumenátu obsiahnutom v Obrade kresťanskej iniciácie dospelých (OICA). Ten sa skladá z troch hlavných častí: EVANJELIZÁCIA, KATECHUMENÁT, MYSTAGÓGIA. A všetky tieto prvky majú byť obsiahnuté v našej práci. Všetky tri spolu, nie raz jeden, raz druhý, inokedy zasa tretí. V etape katechumenátu a mystagógie je obsiahnuté to vyložil ho na svoje dobytča a vyňal dva denáre. V etape katechumenátu sú zasa tie prvé dva body  bolo mu ho ľúto a nalial mu na rany oleja a vína. Pri tejto príležitosti je dobré si pripomenú a zdôrazniť, to čo tu už bolo dnes naznačené - evanjelizácia nie je jednorázovou záležitosťou. Vo vízii cesty Hnutia sa hovorí o preevanjelizácii, evanjelizácii a postevanjelizácii.
    Preevanjelizácia je časom, kedy sa vytvárajú osobné vzťahy s ľuďmi, ktorým neskôr ohlásime Radostnú zvesť. Samozrejme, aj také nárazové ohlásenie pri nejakej pouličnej, či školskej evanjelizácii má svoj účinok, ale ak je tam vzťah, je väčšia šanca, že to pôjde do hĺbky. Zároveň sa skrze to vytvárajú lepšie podmienky pre neskoršiu prácu v postevanjelizačnej či deuterokatechumenátnej skupinke. Prostriedkom takejto preevanjelizácie môžu byť rôzne športové či kultúrne akcie, alebo modlitebné stretnutia, ktoré sú otvorené pre širokú verejnosť. Je dôležité, aby sme mali otvorené oči, dokázali si všimnúť nových ľudí, ktorí sa tam ukážu a osloviť ich - vojsť s nimi do vzťahu.
    Samotná evanjelizácia môže mať rôzne formy: evanjelizačné programy, víkendy, farské rekolekcie. Každá metóda, ktorá je účinná, je dobrá. Dôležité je, aby za ňou nasledovala ponuka zapojenia sa do postevanjelizačného spoločenstva.

Autor: milancssr

návrat hore Piatok, 07.03. 2008 - 08:18:31
Téma: Oázové čítanie

Hodnotenie príspevku

Vynikajúci Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý
Stupnica hodnotenia
Priemer: 3.85 / Hlasov: 7      

Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.