Uvedom si

Ak priateľ nehľadá teba, nájdi ty jeho.
 
Reklama
misionar.eu
 

Aktuálne oznamy

najstaršiestaršie
( strana: 1 / 4 )
09.08. - 14:02
Odosielateľ: Dusan2311

23.04. - 15:04
Odosielateľ: Dusan2311

<a href="http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/560-mladi-v-cirkvi-celoslovensky-den-spolocenstva-v-levoci"><img src="http://www.hsz.sk/webnew/images/Plagt%20-%20celoslovensk%20de%20spoloenstva%20HS%20Levoa%2028.%204.%202018.jpg"></a>
06.11. - 11:55
Odosielateľ: sr. Alžbeta

Víkendovka pre manželské páry začína dnes. prosím o modlitebnú podporu.
19.05. - 14:16
Odosielateľ: o. P. Komanický, NM

Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

V duchu jednoty s bratmi a sestrami z HSŽ na celom svete, ako aj celou Cirkvou, v tomto čase medzi sviatkom Nanebovstúpenia Pána a Zoslaním Ducha Svätého, pozývam všetky naše spoločenstvá k osobnej i spoločnej modlitbe o vyliatie, dary a ovocie Ducha Svätého. Sami sa nemôžeme naplniť pravou radosťou, pokojom, láskou. Zapojenie sa do novény pred Zoslaním Ducha Svätého, nech je vyjadrením našej túžby a presvedčenia o nevyhnutnosti nového života pre nás i pre tento svet.
Pozývam preto naše formačné i služobné spoločenstvá (diakonie), aby:
1. Sa každodenne modlili sekvenciu k Duchu Svätému slovami sv. Jána Pavla II.: &#8222;Pane zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme! Tejto zeme!&#8220;;
2. V dňoch novény organizovali modlitebné stretnutia;
3. Spoločne s inými spoločenstvami vo farnosti zorganizovali modlitbu vo vigíliu Zoslania Ducha Svätého.

o. P. Komanický, NM HSŽ
04.03. - 12:15
Odosielateľ: oPeter

Milý moderátor, animátor, zodpovedný v službe spoločenstva HSŽ.
Srdečne ťa pozývam na IV. národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v Žiline, na Gymnáziu sv. Františka, ul. J. M. Hurbana 44 v dňoch 14.-15.3.2015. Témou tejto kongregácie je heslo: Mocou Ducha Svätého. Vo svetle tejto pravdy si chceme v hnutí nanovo uvedomiť, že Ježiš je verný svojim slovám a vždy ochotný dávať svojho Ducha tým, ktorí ho o neho prosia. Z tohto dôvodu sa ako spoločenstvo živej Kristovej cirkvi chceme započúvať do slov a výziev, či svedectiev, ktoré sú pre nás pripravené ako Ježišov nádherný plán. Chceme prosiť o moc Ducha pre naše evanjelizačné poslanie, kráčanie a pôsobenie v prostredí rodín, škôl, pracovísk, miest, národa, sveta. V tomto roku sa k nám prihovorí aj novozvolený biskup zo spoločenstva HSŽ generálny moderátor Adam Wodarczyk. Spolu s ním prisľúbil účasť na našom zhromaždení aj miestny ordinár o. biskup Mons. T. Galis. Do témy kongregácie nás vovedie tajomník Rady pre laické a apoštolské hnutia p. Jozef Konc, ktorý je nám a našej charizme taktiež veľmi blízky. V roku zasväteného života sa budeme tešiť zo svedectva o moci Ducha pozvaných členiek zasväteného života Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktoré založil o. František Blachnický, ako aj ďalších pozvaných lektorov. Príďme vytvoriť spoločenstvo ľudu načúvajúceho hlasu svojho Pána a čerpajúceho Živú vodu.

Program.
Sobota, 14.3.2015
9:00 h Ranné chvály
10:00 h Úvodné slovo národného moderátora
10:30 h Katechéza - Mocou Ducha Svätého - o. Jozef Konc
11:30 h Mocou Ducha v zasvätenom živote - INMC
13.00 h Obed

15:00 h Mocou Ducha Svätého - život a služba prežívaná
a) v Domácej cirkvi (20´)
b) v diakonii oslobodenia (20´)
c) v misiách (20´)
d) v oáze stálej – centre HSŽ (20´)


16.30 h Výzvy a pozvania, komunikáty
Praha 2015 - Dni víry
Ekonomická stránka
Diskusia - čas pre otázky

17.30 h Sv. omša s vešperami – o. bp T. Gális, o. bp A. Wodarczyk
18.45 h Večera
20.00 h Mocou Ducha – modlitba chvál


Nedeľa, 15.3.2015

9.00 h Ranné chvály – aula
9.30 h Mocou Ducha Svätého v zápase za život – MUDr. F. Orlovský
10.30 h Príprava na sv. omšu
11:00 h Sv. omša – o. Peter Komanický
12:30 h ObedPRIHLASOVANIE

Prosíme, aby ste prihlasovali svoju účasť na kongregácii do 8.3.2015 na sekretariathsz@gmail.com (sms: 0905100410)
Pri prihlasovaní uveďte:
1. meno a priezvisko účastníka,
2. spoločenstvo-oblasť,
3. akú zodpovednosť plníte v HSŽ.
4. Uveďte, či máte záujem o zabezpečenie: a) nocľahu
b) stravy (sobota – O,V; nedeľa - O)
Nezabudnite pridať na seba kontakt.Sláva Isusu Christu!

o. P. Komanický, NM HSŽ

03.01. - 09:44
Odosielateľ: Majky

Komuniké generálneho moderátora č. 3 – 2014/2015

Milí moderátori, zodpovední, animátori, účastníci Hnutia Svetlo-Život!

Dňa 13.12.2014 sv. otec František ma menoval za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy – titulárneho biskupa Pomezánie. Pán Boh zaplať za všetky slová blahoželaní, gratulácií, modlitby a dobroprajnosti, ktoré ste mi v súvislosti s touto skutočnosťou adresovali!


Srdečne vás pozývam k účasti na liturgii, počas ktorej prijmem biskupskú vysviacku spolu s biskupom Markom Škudlom – taktiež dlhoročným oázistom. Táto slávnosť sa uskutoční 6. januára 2015 o 12.00 hod. v katedrále Krista Kráľa v Katoviciach. Všetkých členov HSŽ pozývam v tento deň do katovickej katedrály. Spolubratov v kňazstve samozrejme pozývam do koncelebrácie! Nech táto udalosť – v našom hnutí bezpochyby výnimočná – sa stane príležitosťou prežiť dodatočný deň spoločenstva!


Tých, ktorí nebudú môcť prísť, prosím o výnimočný dar jednoty v Eucharistii, na ktorej budete mať účasť v tento deň, keďže je slávnosť Zjavenia Pána!


Mojim biskupským heslom budú slová „Svetlo-Život“ – prosím o modlitbu, aby som sa ako biskup dokázal deliť bohatstvom týchto slov s ľuďmi, ku ktorým budem ako biskup poslaný!K slovám tohto komuniké pripájam slová dobropriania pri príležitosti sviatkov Božieho narodenia a nového roku Pána 2015!

biskup nominant Adam Wodarczyk, generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život
28.09. - 18:59
Odosielateľ: Majky

Celoslovenský prieskum v Hnutí Svetlo-Život:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/436-celoslovensky-prieskum-v-hnuti-svetlo-zivot
10.08. - 11:44
Odosielateľ: milancssr

Je tu ponuka pre ľudí, ktorí majú túžbu slúžiť v Cirkvi
http://gmcbarka.sk/akcie/otvara-sa-novy-rocnik-archieparchialnej-skoly-animatora-dobrovolnika/
najstaršiestaršie
( strana: 1 / 4 )
Oblasti
 
Slová života
...Ježiš,...
Sila svedectva spočíva v skutočnosti.
...svätý...
Po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.
Flp 1,8b
...Pán...
Po celý život chcem spievať Pánovi.
Ž 104,33a
...zástupov...
 
Aktuálne
Mkošík 02.11.
OnlineSB 22.09.
MKošíkO 23.08.
Oznamy 09.08.
Inzercia 02.12.
Zábava 02.08.
 
Návštevníci
Teraz na stránke:
Hostí: 5
Členov: 0
Spolu: 5

Celkom návštev:
Dnes: 15
Tento mes.: 400
Tento rok: 11287

Od 03.10.2006:
198897 unq. návštev.

Najnovším registrovaným je
alenkaBA.