Uvedom si

Kam nasmeruješ svoj život?
 
Reklama
misionar.eu
 

Aktuálne oznamy

najstaršiestaršie
( strana: 1 / 4 )
24.10. - 15:31
Odosielateľ: Dusan2311

FOTOGALÉRIA je presunutá, nájdete ju tu:
GOOGLE ALBUMARCHIVE
23.04. - 15:04
Odosielateľ: Dusan2311

<a href="http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/560-mladi-v-cirkvi-celoslovensky-den-spolocenstva-v-levoci"><img src="http://www.hsz.sk/webnew/images/Plagt%20-%20celoslovensk%20de%20spoloenstva%20HS%20Levoa%2028.%204.%202018.jpg"></a>
06.11. - 11:55
Odosielateľ: sr. Alžbeta

Víkendovka pre manželské páry začína dnes. prosím o modlitebnú podporu.
19.05. - 14:16
Odosielateľ: o. P. Komanický, NM

Novéna pred sviatkom Zoslania Ducha Svätého

V duchu jednoty s bratmi a sestrami z HSŽ na celom svete, ako aj celou Cirkvou, v tomto čase medzi sviatkom Nanebovstúpenia Pána a Zoslaním Ducha Svätého, pozývam všetky naše spoločenstvá k osobnej i spoločnej modlitbe o vyliatie, dary a ovocie Ducha Svätého. Sami sa nemôžeme naplniť pravou radosťou, pokojom, láskou. Zapojenie sa do novény pred Zoslaním Ducha Svätého, nech je vyjadrením našej túžby a presvedčenia o nevyhnutnosti nového života pre nás i pre tento svet.
Pozývam preto naše formačné i služobné spoločenstvá (diakonie), aby:
1. Sa každodenne modlili sekvenciu k Duchu Svätému slovami sv. Jána Pavla II.: &#8222;Pane zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme! Tejto zeme!&#8220;;
2. V dňoch novény organizovali modlitebné stretnutia;
3. Spoločne s inými spoločenstvami vo farnosti zorganizovali modlitbu vo vigíliu Zoslania Ducha Svätého.

o. P. Komanický, NM HSŽ
04.03. - 12:15
Odosielateľ: oPeter

Milý moderátor, animátor, zodpovedný v službe spoločenstva HSŽ.
Srdečne ťa pozývam na IV. národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v Žiline, na Gymnáziu sv. Františka, ul. J. M. Hurbana 44 v dňoch 14.-15.3.2015. Témou tejto kongregácie je heslo: Mocou Ducha Svätého. Vo svetle tejto pravdy si chceme v hnutí nanovo uvedomiť, že Ježiš je verný svojim slovám a vždy ochotný dávať svojho Ducha tým, ktorí ho o neho prosia. Z tohto dôvodu sa ako spoločenstvo živej Kristovej cirkvi chceme započúvať do slov a výziev, či svedectiev, ktoré sú pre nás pripravené ako Ježišov nádherný plán. Chceme prosiť o moc Ducha pre naše evanjelizačné poslanie, kráčanie a pôsobenie v prostredí rodín, škôl, pracovísk, miest, národa, sveta. V tomto roku sa k nám prihovorí aj novozvolený biskup zo spoločenstva HSŽ generálny moderátor Adam Wodarczyk. Spolu s ním prisľúbil účasť na našom zhromaždení aj miestny ordinár o. biskup Mons. T. Galis. Do témy kongregácie nás vovedie tajomník Rady pre laické a apoštolské hnutia p. Jozef Konc, ktorý je nám a našej charizme taktiež veľmi blízky. V roku zasväteného života sa budeme tešiť zo svedectva o moci Ducha pozvaných členiek zasväteného života Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktoré založil o. František Blachnický, ako aj ďalších pozvaných lektorov. Príďme vytvoriť spoločenstvo ľudu načúvajúceho hlasu svojho Pána a čerpajúceho Živú vodu.

Program.
Sobota, 14.3.2015
9:00 h Ranné chvály
10:00 h Úvodné slovo národného moderátora
10:30 h Katechéza - Mocou Ducha Svätého - o. Jozef Konc
11:30 h Mocou Ducha v zasvätenom živote - INMC
13.00 h Obed

15:00 h Mocou Ducha Svätého - život a služba prežívaná
a) v Domácej cirkvi (20´)
b) v diakonii oslobodenia (20´)
c) v misiách (20´)
d) v oáze stálej – centre HSŽ (20´)


16.30 h Výzvy a pozvania, komunikáty
Praha 2015 - Dni víry
Ekonomická stránka
Diskusia - čas pre otázky

17.30 h Sv. omša s vešperami – o. bp T. Gális, o. bp A. Wodarczyk
18.45 h Večera
20.00 h Mocou Ducha – modlitba chvál


Nedeľa, 15.3.2015

9.00 h Ranné chvály – aula
9.30 h Mocou Ducha Svätého v zápase za život – MUDr. F. Orlovský
10.30 h Príprava na sv. omšu
11:00 h Sv. omša – o. Peter Komanický
12:30 h ObedPRIHLASOVANIE

Prosíme, aby ste prihlasovali svoju účasť na kongregácii do 8.3.2015 na sekretariathsz@gmail.com (sms: 0905100410)
Pri prihlasovaní uveďte:
1. meno a priezvisko účastníka,
2. spoločenstvo-oblasť,
3. akú zodpovednosť plníte v HSŽ.
4. Uveďte, či máte záujem o zabezpečenie: a) nocľahu
b) stravy (sobota – O,V; nedeľa - O)
Nezabudnite pridať na seba kontakt.Sláva Isusu Christu!

o. P. Komanický, NM HSŽ

03.01. - 09:44
Odosielateľ: Majky

Komuniké generálneho moderátora č. 3 – 2014/2015

Milí moderátori, zodpovední, animátori, účastníci Hnutia Svetlo-Život!

Dňa 13.12.2014 sv. otec František ma menoval za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy – titulárneho biskupa Pomezánie. Pán Boh zaplať za všetky slová blahoželaní, gratulácií, modlitby a dobroprajnosti, ktoré ste mi v súvislosti s touto skutočnosťou adresovali!


Srdečne vás pozývam k účasti na liturgii, počas ktorej prijmem biskupskú vysviacku spolu s biskupom Markom Škudlom – taktiež dlhoročným oázistom. Táto slávnosť sa uskutoční 6. januára 2015 o 12.00 hod. v katedrále Krista Kráľa v Katoviciach. Všetkých členov HSŽ pozývam v tento deň do katovickej katedrály. Spolubratov v kňazstve samozrejme pozývam do koncelebrácie! Nech táto udalosť – v našom hnutí bezpochyby výnimočná – sa stane príležitosťou prežiť dodatočný deň spoločenstva!


Tých, ktorí nebudú môcť prísť, prosím o výnimočný dar jednoty v Eucharistii, na ktorej budete mať účasť v tento deň, keďže je slávnosť Zjavenia Pána!


Mojim biskupským heslom budú slová „Svetlo-Život“ – prosím o modlitbu, aby som sa ako biskup dokázal deliť bohatstvom týchto slov s ľuďmi, ku ktorým budem ako biskup poslaný!K slovám tohto komuniké pripájam slová dobropriania pri príležitosti sviatkov Božieho narodenia a nového roku Pána 2015!

biskup nominant Adam Wodarczyk, generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život
28.09. - 18:59
Odosielateľ: Majky

Celoslovenský prieskum v Hnutí Svetlo-Život:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/436-celoslovensky-prieskum-v-hnuti-svetlo-zivot
10.08. - 11:44
Odosielateľ: milancssr

Je tu ponuka pre ľudí, ktorí majú túžbu slúžiť v Cirkvi
http://gmcbarka.sk/akcie/otvara-sa-novy-rocnik-archieparchialnej-skoly-animatora-dobrovolnika/
najstaršiestaršie
( strana: 1 / 4 )
Oblasti
 
Slová života
...Teš sa...
Kto počká až do manželstva, dočká sa požehnania.
...zo života!...
Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia.
2 Tim 1,3a
...Ježiš...
Svetlo spravodlivých veselo (plápolá), zatiaľ čo lampáš bezbožných zhasína.
Prís 13,9
...ťa spasil!...
 
Aktuálne
Mkošík 13.12.
MKošíkO 11.12.
OnlineSB 23.11.
Oznamy 24.10.
Inzercia 02.12.
Zábava 02.08.
 
Návštevníci
Teraz na stránke:
Hostí: 8
Členov: 0
Spolu: 8

Celkom návštev:
Dnes: 22
Tento mes.: 930
Tento rok: 930

Od 03.10.2006:
188540 unq. návštev.

Najnovším registrovaným je
alenkaBA.