Uvedom si

Ak priateľ nehľadá teba, nájdi ty jeho.
 
Reklama
misionar.eu
 

Aktuálne oznamy

najnovšienovšienajstaršiestaršie
( strana: 2 / 4 )
23.03. - 13:41
Odosielateľ: o. Peter

Milovaní, zodpovední za charizmu spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život!

Dovoľte mi, aby som Vás opäť čo najsrdečnejšie pozdravil a pozval na III. Národnúkongregáciu zodpovedných HSŽ. Tohoročná je pre nás významná preto, lebo chceme Bohu poďakovať za 35 rokov života oáz na Slovensku. Z tohto dôvodu Kongregácia vyvrcholí v posledný deň Celoslovenským dňom spoločenstva, kde sa chceme stretnúť ako celé spoločenstvo HSŽ na Slovensku. Keďže tento rok v našej Cirkvi je Rokom Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola nášmu národu vždy nablízku, chceme prežiť tohoročnú kongregáciu práve s ňou, v jej náručí. N ňom mnohokrát objala svojho Syna Ježiša - za jeho života i po smrti. Chceme sa nechať objať týmto náručím Matky, kde máme vždy útočište v čase nebezpečenstiev, zápasov, bolestí, kde nájdeme pokoj a radosť. Aj my, oázisti, sme ňou pevne vedení, je pre nás vzorom, darom, Matkou. Ona vedie aj nás po cestách týmto životom. Jej chceme zveriť nanovo naše hnutie, spoločenstvá rodín, kruhy, skupiny mládeže, farnosti, diakonie – všetkých, ktorí vytvárame jej rodinu. Chceme byť s ňou, lebo ona je Matkou nového života, preto je nemysliteľné, aby nebola prítomná pri rodení sa nanovo, po ktorom intenzívne túžime a o čo vrúcne prosíme.


Celá pozvánka...


Program kongregácie...

23.03. - 13:21
Odosielateľ: o. Peter

Slovo národného moderátora.

Milovaní,

po prežívaní roka viery a jubilejného výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metóda k našim predkom, sme vstúpili do roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prežívame časy, kedy sme svedkami nových zápasov svetla a tmy vo svete, ale i v našich osobných životoch. Pôvodca a otec lži, opäť prichádza so svojimi klamstvami vo veľkom rozmere, ktorý sa týka celej Európy ba sveta. Po minulom storočí totalít a nacionalizmu, prichádza s novou kartou zasievania nepriateľstva ako koreňa smrti. Tentokrát sa nesnaží ani tak postaviť národy proti sebe, lebo tieto sa už poučili z fašizmu, stalinizmu, maoizmu, komunizmu a snažia sa byť na toto nepriateľstvo voči sebe viac-menej obozretné, ale rozdúchava chaos a nepriateľstvo medzi človekom v jeho základnom povolaní, ktoré dostal od Boha, keď bol stvorený ako muž alebo žena. Človek je nešťastný, hľadá sa, kým je. Keďže to nevie, nemá radosť, ktorú potrebuje k životu. Keďže túto radosť hľadá mimo Boha upadá do väčšieho chaosu a ničenia, stáva sa šíriteľom kultúry smrti. Preto vnímajme tento rok Sedembolestnej Panny Márie ako výzvu. Mária je Matkou Cirkvi, matkou všetkých ľudí. Ako jej osoba zapadá do toho všetkého čo prežíva dnešný svet? Čo nám môže Ona povedať do našich problémov, keď mnohí muži či ženy odmietajú svoju identitu, kedy človek hľadá lásku proti svojej prirodzenosti, kedy dospelý človek plánuje stiahnuť do antropologického chaosu už malé deti a presviedčať ich o tom, že majú pochybovať o sebe a iných; kedy je zavlečený do víru klamstiev a tieto klamstvá zámerne či neuvedomene šíri?


Celý príhovor si môžete stiahnuť tu...

29.01. - 19:19
Odosielateľ: sestra Alžbeta

Animátorský formačný víkend
Cieľ: Občerstvenie osobnej viery a služba v oázovom spoločenstve
Téma: Team building

Termín: 7-9. február
Miiesto: Centum HSŽ v Prešove
Cena: 17,- euro
Čo si treba zobrať: Spacák, prezúvky ( sladkosti???????)
Cieľová skupina: animátori po ONŽ 2, animátori skupiniek, hudobníci, starší oázisti bez skupiniek
Prihlásenie: sr. Alžbeta, sestrabetka@gmail.com do 3.2. 2013
25.01. - 21:34
Odosielateľ: jozef heske

XXXIX Kongregácia zodpovedných HSŽ.
Czestochowa, 21.-24.II.2014.

Dostali sme list od otca generálneho moderátora Adama Wodarczyka s pozvaním na ďalšiu kongregáciu (zhromaždenie) zodpovedných Hnutia, ktorá bude v dňoch 21. až 24.II.2014. (pozn. aspoň v sobotu majme účasť!!!)
Celé podujatie v poľskej Czestochowej bude prebiehať v duchu nového dokumentu pápeža Františka Evangelii Gaudium. Tento dokument je veľmi oslovujúci a podnecujúci k novým krokom aj pre naše Hnutie. V bode 25 Svätý Otec povzbudzuje, aby sa aj naše spoločenstvo vydalo na cestu pastoračnej a misijnej konverzie. Evangelii Gaudium sa má stať programovým textom Hnutia Svetlo-Život, pretože ukazuje ako realizovať misiu obnovy cirkvi v dnešnej dobe.
Ďalší formačný rok 2014/15 nás bude sprevádzať heslo „RADOSŤ EVANJELIA“. Preto na kongregácii zhromaždení účastníci budú spoločne uvažovať nad pápežským textom Evangelii Gaudium hovoriacim o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete.
Na tohtoročnej kongregácii bude mať účasť aj otec pomocný biskup Grzegorz Rys z Krakowa, ktorý je zodpovedný na celopoľskú komisiu pre Novú evanjelizáciu a ktorý veľmi povzbudzuje a nadchýna ľudí pre evanjelizačné dielo. Tento otec biskup je veľmi inšpiratívny aj pre nás.
Na kongregácii sa budeme spolu tešiť charizmou stretnutia s členmi oázového hnutia nielen z Poľska, ale aj z iných krajín. Spolu naberieme nové sily pre úlohy, ktoré máme prijať a uskutočniť ako Hnutie.
Generálny moderátor Adam Wodarczyk srdečne pozýva a modlí sa: Nech zostúpi Tvoj Duch a obnoví tvárnosť tejto zeme.

Poznámka:

Materiály na prípravu k účasti na kongregácii sú:
Prečítať úryvky zo Sv. Písma: LK 10,1-24. MT 10,17-33. MT 28,16-20. SK 2,42-27.
Evangelii Gaudium od pápeža Františka
(pozn.: zatiaľ slovenský preklad nie je, ale je česky preklad na internete)

Recepcia je na Jasnej Hore v Czestochowej v piatok 21.II. 2014 od 15,00 hod a v sobotu 22.II. 2014. od 7,00 hod.

Platí sa 20.- Eur.

PROGRAM KONGREGÁCIE

Piatok 21.II.

18.30 sv omša
20.00 modlitby na úvod kongregácie

Sobota, 22. II.

8.00 ranné chvály.
9.00 otvorenie kongregácie.
9.30 programové slovo Adama Wodarczyka, GM HSŽ.
10.30 HSŽ v iných krajinách – svedectvá a prezentácia I.
11.00 Biskup Grzegorz Ryś, Od „Evangelii nuntiandi” do „Evangelii Gaudium” – výzvy a inšpirácie.
12.00 HSŽ v iných krajinách. Svedectvá a prezentácia II.
12.30 prestávka
14.00 Eucharistia
15.45 oznamy
16.00 prednáška: Evanjelizácia v kontexte výzvy kultúry gender.
16.45 prednáška: Evanjelizácia hudbou a liturgiou podľa príkladu Liturgického centra.
17.00 prednáška: Farnosť ako spoločenstvo spoločenstiev – misia Hnutia – teória a prax.
17.30 prednáška: Nové evanjelizačné návrhy pre farnosť.
18.00 oznamy.
18.15 Prestávka.
19.45 Vešpery s požehnaním nových členov združenia Diakonie HSŽ.
21.00 Jasnohorský Apel.

Nedeľa, 23. II.

8.00 ranné chvály.
9.00 svedectvo manželov Novických o vyliatí Ducha svätého v Hnutí Svetlo-Život v rokoch 1973-1979. Prezentácia knihy - „Upili się młodym winem” ako aj filmu „Murzasichle”
10.00 prednáška: Vôňa Pastiera a vôňa oviec v službe evanjelizácie.
11.00 správa o 25 ročnom pôsobení Nadácie Svetlo-Život. Prezentácia filmu: „Fundacja «Światło-Życie»”
12.00 zhrnutie Kongregácie.
12.30 Prestávka.
14.00 Eucharistia

Pondelok, 25.II.

8.00 Eucharistia s rannými chválami.
9.30 kolégium Moderátorov HSŽ.

Srdečne vás pozýva na stretnutie Jozef Heske.

PS: aspoň v sobotu príďme na stretnutie!
14.01. - 12:22
Odosielateľ: jozef heske

V dňoch 7. až 9. marca 2014 sa uskutočnia duchovné cvičenia Kruciaty oslobodenia človeka (KOČ), ktoré budú vo farnosti Smižany, v rekolekčnom dome otcov palotínov.
Téma duchovných cvičení je RADOSŤ EVANJELIA. Pozvaní sú členovia, kandidáti a sympatizanti KOČ.
Na toto podujatie sa možno prihlasovať u p. Margity Kočišovej na mobil – 0944/546014 alebo na tel.č. 053/44 34 311 alebo email: margitakocisova@gmail.com
Prihlasovať sa najneskôr do 28. februára 2014.
Podrobne informácie sú na www.kruciata.sk.


28.11. - 11:22
Odosielateľ: jozef heske

POZVANIE NA KURZ PRE MODERÁTOROV DOBREJ ZÁBAVY!!!


Srdečne pozývame na kurzy Dobrej Zábavy.

Každý, kto organizuje a vedie radostný večer na duchovných oázových podujatiach alebo na iných stretnutiach, atď, tak vie, ako je to významný čas a ako rovnako významná je príprava na spomínaný večer pohody.

Ak máš rád dobrú zábavu a chceš ju aj v takomto duchu viesť so svojimi priateľmi a známymi na rôznych spoločenských podujatiach alebo na duchovných víkendovkách, tak tu je pre Teba nový a zaujímavý kurz. Naučíš sa niekoľkým druhom novej zábavy a tanečných kreácii.

Kurzy Dobrej Zábavy sú stretnutím pre tých, ktorí sa chcú niečo naučiť z novej a zaujímavej zábavy.

V programe kurzu sú integračné zábavy, integračné tance a tvorba zábavných scenárov.

Takýto kurz Dobrej Zábavy sa uskutoční v dňoch 17.-19. januára 2014 v centre pre mládež v Juskovej Vôli (okr. Vranov n/T).

Program bude v réžii pani Katarzyny Owczarek, členky poľskej Kruciaty oslobodenia človeka a diakonie oslobodenia Hnutia Svetlo-Život.

Cena za kurz je 15.-Eur.

Môžete sa nahlásiť na adresu centra: email – skolacentrum@centrum.sk alebo na telefónne číslo: 057/4490290 alebo 4490761. A to čím skôr.

Pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem a ochotu organizovať dobré zábavy v duchu novej kultúry.

Jozef Heske, moderátor Kruciaty oslobodenia človeka.
16.11. - 11:21
Odosielateľ: sr. Alžbeta

Animátorský formačný víkend
Cieľ: Občerstvenie osobnej viery a služba v oázovom spoločenstve
Téma: Team building

Termín: 29.-1.12. 2013
Miiesto: Internát sv. Bazila Veľkého, v Prešove na stromoradí
Cena: Ubytko 12, euro, strava- 5, euro
Čo si treba zobrať: Spacák, prezúvky ( sladkosti???????)
Cieľová skupina: animátori po ONŽ 2, animátori skupiniek, hudobníci, starší oázisti bez skupiniek
Prihlásenie: sr. Alžbeta, sestrabetka@gmail.com do 27.11. 2013
13.11. - 08:39
Odosielateľ: milancssr

Druhé stretnutie laických spolupracovníkov redemptoristov
https://www.facebook.com/events/234028003419141/?fref=ts
najnovšienovšienajstaršiestaršie
( strana: 2 / 4 )
Oblasti
 
Slová života
...Ježiš,...
Sila svedectva spočíva v skutočnosti.
...svätý...
Po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša.
Flp 1,8b
...Pán...
Po celý život chcem spievať Pánovi.
Ž 104,33a
...zástupov...
 
Aktuálne
Mkošík 02.11.
OnlineSB 22.09.
MKošíkO 23.08.
Oznamy 09.08.
Inzercia 02.12.
Zábava 02.08.
 
Návštevníci
Teraz na stránke:
Hostí: 5
Členov: 0
Spolu: 5

Celkom návštev:
Dnes: 14
Tento mes.: 399
Tento rok: 11286

Od 03.10.2006:
198896 unq. návštev.

Najnovším registrovaným je
alenkaBA.