Kalendár akcií
« September '18 »
PoUtStŠt PiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Meninoví oslávenci

o. Čekan Matúš
- - - - - - - -
napísať odkaz
Verba Matúš
- - - - - - - -
napísať odkaz
Sejka Matúš
( maftejko )
napísať odkaz
Marčák Matúš
- - - - - - - -
napísať odkaz


O rôčik sú starší:

Tužák Dominik
- - - - - - - -
napísať odkaz

Pán Boh požehnaj!
 
Uvedom si

Kam nasmeruješ svoj život?
 
Reklama
misionar.eu
 

Aktuálne oznamy

najnovšienovšienajstaršiestaršie
( strana: 2 / 7 )
04.03. - 12:15
Odosielateľ: oPeter

Milý moderátor, animátor, zodpovedný v službe spoločenstva HSŽ.
Srdečne ťa pozývam na IV. národnú kongregáciu zodpovedných HSŽ, ktorá sa uskutoční v Žiline, na Gymnáziu sv. Františka, ul. J. M. Hurbana 44 v dňoch 14.-15.3.2015. Témou tejto kongregácie je heslo: Mocou Ducha Svätého. Vo svetle tejto pravdy si chceme v hnutí nanovo uvedomiť, že Ježiš je verný svojim slovám a vždy ochotný dávať svojho Ducha tým, ktorí ho o neho prosia. Z tohto dôvodu sa ako spoločenstvo živej Kristovej cirkvi chceme započúvať do slov a výziev, či svedectiev, ktoré sú pre nás pripravené ako Ježišov nádherný plán. Chceme prosiť o moc Ducha pre naše evanjelizačné poslanie, kráčanie a pôsobenie v prostredí rodín, škôl, pracovísk, miest, národa, sveta. V tomto roku sa k nám prihovorí aj novozvolený biskup zo spoločenstva HSŽ generálny moderátor Adam Wodarczyk. Spolu s ním prisľúbil účasť na našom zhromaždení aj miestny ordinár o. biskup Mons. T. Galis. Do témy kongregácie nás vovedie tajomník Rady pre laické a apoštolské hnutia p. Jozef Konc, ktorý je nám a našej charizme taktiež veľmi blízky. V roku zasväteného života sa budeme tešiť zo svedectva o moci Ducha pozvaných členiek zasväteného života Inštitútu Nepoškvrnenej Matky Cirkvi, ktoré založil o. František Blachnický, ako aj ďalších pozvaných lektorov. Príďme vytvoriť spoločenstvo ľudu načúvajúceho hlasu svojho Pána a čerpajúceho Živú vodu.

Program.
Sobota, 14.3.2015
9:00 h Ranné chvály
10:00 h Úvodné slovo národného moderátora
10:30 h Katechéza - Mocou Ducha Svätého - o. Jozef Konc
11:30 h Mocou Ducha v zasvätenom živote - INMC
13.00 h Obed

15:00 h Mocou Ducha Svätého - život a služba prežívaná
a) v Domácej cirkvi (20´)
b) v diakonii oslobodenia (20´)
c) v misiách (20´)
d) v oáze stálej – centre HSŽ (20´)


16.30 h Výzvy a pozvania, komunikáty
Praha 2015 - Dni víry
Ekonomická stránka
Diskusia - čas pre otázky

17.30 h Sv. omša s vešperami – o. bp T. Gális, o. bp A. Wodarczyk
18.45 h Večera
20.00 h Mocou Ducha – modlitba chvál


Nedeľa, 15.3.2015

9.00 h Ranné chvály – aula
9.30 h Mocou Ducha Svätého v zápase za život – MUDr. F. Orlovský
10.30 h Príprava na sv. omšu
11:00 h Sv. omša – o. Peter Komanický
12:30 h ObedPRIHLASOVANIE

Prosíme, aby ste prihlasovali svoju účasť na kongregácii do 8.3.2015 na sekretariathsz@gmail.com (sms: 0905100410)
Pri prihlasovaní uveďte:
1. meno a priezvisko účastníka,
2. spoločenstvo-oblasť,
3. akú zodpovednosť plníte v HSŽ.
4. Uveďte, či máte záujem o zabezpečenie: a) nocľahu
b) stravy (sobota – O,V; nedeľa - O)
Nezabudnite pridať na seba kontakt.Sláva Isusu Christu!

o. P. Komanický, NM HSŽ

03.01. - 09:44
Odosielateľ: Majky

Komuniké generálneho moderátora č. 3 – 2014/2015

Milí moderátori, zodpovední, animátori, účastníci Hnutia Svetlo-Život!

Dňa 13.12.2014 sv. otec František ma menoval za pomocného biskupa katovickej arcidiecézy – titulárneho biskupa Pomezánie. Pán Boh zaplať za všetky slová blahoželaní, gratulácií, modlitby a dobroprajnosti, ktoré ste mi v súvislosti s touto skutočnosťou adresovali!


Srdečne vás pozývam k účasti na liturgii, počas ktorej prijmem biskupskú vysviacku spolu s biskupom Markom Škudlom – taktiež dlhoročným oázistom. Táto slávnosť sa uskutoční 6. januára 2015 o 12.00 hod. v katedrále Krista Kráľa v Katoviciach. Všetkých členov HSŽ pozývam v tento deň do katovickej katedrály. Spolubratov v kňazstve samozrejme pozývam do koncelebrácie! Nech táto udalosť – v našom hnutí bezpochyby výnimočná – sa stane príležitosťou prežiť dodatočný deň spoločenstva!


Tých, ktorí nebudú môcť prísť, prosím o výnimočný dar jednoty v Eucharistii, na ktorej budete mať účasť v tento deň, keďže je slávnosť Zjavenia Pána!


Mojim biskupským heslom budú slová „Svetlo-Život“ – prosím o modlitbu, aby som sa ako biskup dokázal deliť bohatstvom týchto slov s ľuďmi, ku ktorým budem ako biskup poslaný!K slovám tohto komuniké pripájam slová dobropriania pri príležitosti sviatkov Božieho narodenia a nového roku Pána 2015!

biskup nominant Adam Wodarczyk, generálny moderátor Hnutia Svetlo-Život
28.09. - 18:59
Odosielateľ: Majky

Celoslovenský prieskum v Hnutí Svetlo-Život:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/436-celoslovensky-prieskum-v-hnuti-svetlo-zivot
03.09. - 08:46
Odosielateľ: Dusan2311

ZLET - Zhodnotenie letných rekolekcií 2014

Program:
Piatok, 5.9.2014
18.40 h - modlitba sv. ruženca
19.00 h - sv. omša
19.45 h - večera
20.15 h - modlitba vďakyvzdania

Sobota, 6.9.2014
07.30 h - stánok stretnutia
08.00 h - ranné chvály
09.00 h - katechéza: "Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný"
09.45 h - stretnutie v skupinách
10.30 h - občerstvenie
11.00 h - Hodina svedectva
12.30 h - obed + agape
13.30 h - príprava na sv. omšu
14.00 h - sv. omša s uvedením novozvoleného nár. páru DC a kňaza - moderátora DC do služby

Potrebu nocľahu a stravy nahláste do centra HSŽ do 4.9.2014 do 20.00 h na tel. č. 0905100410 (o. Peter) alebo 0908744465 (Janka P.) cez sms alebo telefonicky, resp. cez mms na sekretariathsz@gmail.com.
10.08. - 11:44
Odosielateľ: milancssr

Je tu ponuka pre ľudí, ktorí majú túžbu slúžiť v Cirkvi
http://gmcbarka.sk/akcie/otvara-sa-novy-rocnik-archieparchialnej-skoly-animatora-dobrovolnika/
05.06. - 11:42
Odosielateľ: Dusan2311

JE MOŽNOSŤ SA PRIHLÁSIŤ NA OÁZOVÝ KURZ ANIMÁTOROV MODLITBY !!!

SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA!!!

www.hsz.sk
23.03. - 13:41
Odosielateľ: o. Peter

Milovaní, zodpovední za charizmu spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život!

Dovoľte mi, aby som Vás opäť čo najsrdečnejšie pozdravil a pozval na III. Národnúkongregáciu zodpovedných HSŽ. Tohoročná je pre nás významná preto, lebo chceme Bohu poďakovať za 35 rokov života oáz na Slovensku. Z tohto dôvodu Kongregácia vyvrcholí v posledný deň Celoslovenským dňom spoločenstva, kde sa chceme stretnúť ako celé spoločenstvo HSŽ na Slovensku. Keďže tento rok v našej Cirkvi je Rokom Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola nášmu národu vždy nablízku, chceme prežiť tohoročnú kongregáciu práve s ňou, v jej náručí. N ňom mnohokrát objala svojho Syna Ježiša - za jeho života i po smrti. Chceme sa nechať objať týmto náručím Matky, kde máme vždy útočište v čase nebezpečenstiev, zápasov, bolestí, kde nájdeme pokoj a radosť. Aj my, oázisti, sme ňou pevne vedení, je pre nás vzorom, darom, Matkou. Ona vedie aj nás po cestách týmto životom. Jej chceme zveriť nanovo naše hnutie, spoločenstvá rodín, kruhy, skupiny mládeže, farnosti, diakonie – všetkých, ktorí vytvárame jej rodinu. Chceme byť s ňou, lebo ona je Matkou nového života, preto je nemysliteľné, aby nebola prítomná pri rodení sa nanovo, po ktorom intenzívne túžime a o čo vrúcne prosíme.


Celá pozvánka...


Program kongregácie...

23.03. - 13:21
Odosielateľ: o. Peter

Slovo národného moderátora.

Milovaní,

po prežívaní roka viery a jubilejného výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metóda k našim predkom, sme vstúpili do roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prežívame časy, kedy sme svedkami nových zápasov svetla a tmy vo svete, ale i v našich osobných životoch. Pôvodca a otec lži, opäť prichádza so svojimi klamstvami vo veľkom rozmere, ktorý sa týka celej Európy ba sveta. Po minulom storočí totalít a nacionalizmu, prichádza s novou kartou zasievania nepriateľstva ako koreňa smrti. Tentokrát sa nesnaží ani tak postaviť národy proti sebe, lebo tieto sa už poučili z fašizmu, stalinizmu, maoizmu, komunizmu a snažia sa byť na toto nepriateľstvo voči sebe viac-menej obozretné, ale rozdúchava chaos a nepriateľstvo medzi človekom v jeho základnom povolaní, ktoré dostal od Boha, keď bol stvorený ako muž alebo žena. Človek je nešťastný, hľadá sa, kým je. Keďže to nevie, nemá radosť, ktorú potrebuje k životu. Keďže túto radosť hľadá mimo Boha upadá do väčšieho chaosu a ničenia, stáva sa šíriteľom kultúry smrti. Preto vnímajme tento rok Sedembolestnej Panny Márie ako výzvu. Mária je Matkou Cirkvi, matkou všetkých ľudí. Ako jej osoba zapadá do toho všetkého čo prežíva dnešný svet? Čo nám môže Ona povedať do našich problémov, keď mnohí muži či ženy odmietajú svoju identitu, kedy človek hľadá lásku proti svojej prirodzenosti, kedy dospelý človek plánuje stiahnuť do antropologického chaosu už malé deti a presviedčať ich o tom, že majú pochybovať o sebe a iných; kedy je zavlečený do víru klamstiev a tieto klamstvá zámerne či neuvedomene šíri?


Celý príhovor si môžete stiahnuť tu...

najnovšienovšienajstaršiestaršie
( strana: 2 / 7 )
Oblasti
 
Slová života
...Neboj sa!...
Najvyšším znamením života Ježiša Krista v kresťanoch je láska.
...Boh...
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva.
Kol 3,16a
...o tebe...
Všímaj si Božie dielo!
Kaz 7,13a
...vie!...
 
Aktuálne
< ako 2 dni OnlineSB 18.09.
< ako 4 dni Mkošík 17.09.
MKošíkO 20.05.
Oznamy 04.05.
Inzercia 02.12.
Zábava 02.08.
 
Návštevníci
Teraz na stránke:
Hostí: 1
Členov: 0
Spolu: 1

Celkom návštev:
Dnes: 7
Tento mes.: 699
Tento rok: 11813

Od 03.10.2006:
183576 unq. návštev.

Najnovším registrovaným je
alenkaBA.