Uvedom si

Rozprávaš sa večer so svojím svedomím?
 
Reklama
misionar.eu
 

Aktuálne oznamy

najnovšienovšienajstaršiestaršie
( strana: 2 / 6 )
28.09. - 18:59
Odosielateľ: Majky

Celoslovenský prieskum v Hnutí Svetlo-Život:

http://www.hsz.sk/webnew/index.php/domov/436-celoslovensky-prieskum-v-hnuti-svetlo-zivot
03.09. - 08:46
Odosielateľ: Dusan2311

ZLET - Zhodnotenie letných rekolekcií 2014

Program:
Piatok, 5.9.2014
18.40 h - modlitba sv. ruženca
19.00 h - sv. omša
19.45 h - večera
20.15 h - modlitba vďakyvzdania

Sobota, 6.9.2014
07.30 h - stánok stretnutia
08.00 h - ranné chvály
09.00 h - katechéza: "Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný"
09.45 h - stretnutie v skupinách
10.30 h - občerstvenie
11.00 h - Hodina svedectva
12.30 h - obed + agape
13.30 h - príprava na sv. omšu
14.00 h - sv. omša s uvedením novozvoleného nár. páru DC a kňaza - moderátora DC do služby

Potrebu nocľahu a stravy nahláste do centra HSŽ do 4.9.2014 do 20.00 h na tel. č. 0905100410 (o. Peter) alebo 0908744465 (Janka P.) cez sms alebo telefonicky, resp. cez mms na sekretariathsz@gmail.com.
10.08. - 11:44
Odosielateľ: milancssr

Je tu ponuka pre ľudí, ktorí majú túžbu slúžiť v Cirkvi
http://gmcbarka.sk/akcie/otvara-sa-novy-rocnik-archieparchialnej-skoly-animatora-dobrovolnika/
05.06. - 11:42
Odosielateľ: Dusan2311

JE MOŽNOSŤ SA PRIHLÁSIŤ NA OÁZOVÝ KURZ ANIMÁTOROV MODLITBY !!!

SÚ EŠTE VOĽNÉ MIESTA!!!

www.hsz.sk
23.03. - 13:41
Odosielateľ: o. Peter

Milovaní, zodpovední za charizmu spoločenstiev Hnutia Svetlo-Život!

Dovoľte mi, aby som Vás opäť čo najsrdečnejšie pozdravil a pozval na III. Národnúkongregáciu zodpovedných HSŽ. Tohoročná je pre nás významná preto, lebo chceme Bohu poďakovať za 35 rokov života oáz na Slovensku. Z tohto dôvodu Kongregácia vyvrcholí v posledný deň Celoslovenským dňom spoločenstva, kde sa chceme stretnúť ako celé spoločenstvo HSŽ na Slovensku. Keďže tento rok v našej Cirkvi je Rokom Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola nášmu národu vždy nablízku, chceme prežiť tohoročnú kongregáciu práve s ňou, v jej náručí. N ňom mnohokrát objala svojho Syna Ježiša - za jeho života i po smrti. Chceme sa nechať objať týmto náručím Matky, kde máme vždy útočište v čase nebezpečenstiev, zápasov, bolestí, kde nájdeme pokoj a radosť. Aj my, oázisti, sme ňou pevne vedení, je pre nás vzorom, darom, Matkou. Ona vedie aj nás po cestách týmto životom. Jej chceme zveriť nanovo naše hnutie, spoločenstvá rodín, kruhy, skupiny mládeže, farnosti, diakonie – všetkých, ktorí vytvárame jej rodinu. Chceme byť s ňou, lebo ona je Matkou nového života, preto je nemysliteľné, aby nebola prítomná pri rodení sa nanovo, po ktorom intenzívne túžime a o čo vrúcne prosíme.


Celá pozvánka...


Program kongregácie...

23.03. - 13:21
Odosielateľ: o. Peter

Slovo národného moderátora.

Milovaní,

po prežívaní roka viery a jubilejného výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metóda k našim predkom, sme vstúpili do roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska. Prežívame časy, kedy sme svedkami nových zápasov svetla a tmy vo svete, ale i v našich osobných životoch. Pôvodca a otec lži, opäť prichádza so svojimi klamstvami vo veľkom rozmere, ktorý sa týka celej Európy ba sveta. Po minulom storočí totalít a nacionalizmu, prichádza s novou kartou zasievania nepriateľstva ako koreňa smrti. Tentokrát sa nesnaží ani tak postaviť národy proti sebe, lebo tieto sa už poučili z fašizmu, stalinizmu, maoizmu, komunizmu a snažia sa byť na toto nepriateľstvo voči sebe viac-menej obozretné, ale rozdúchava chaos a nepriateľstvo medzi človekom v jeho základnom povolaní, ktoré dostal od Boha, keď bol stvorený ako muž alebo žena. Človek je nešťastný, hľadá sa, kým je. Keďže to nevie, nemá radosť, ktorú potrebuje k životu. Keďže túto radosť hľadá mimo Boha upadá do väčšieho chaosu a ničenia, stáva sa šíriteľom kultúry smrti. Preto vnímajme tento rok Sedembolestnej Panny Márie ako výzvu. Mária je Matkou Cirkvi, matkou všetkých ľudí. Ako jej osoba zapadá do toho všetkého čo prežíva dnešný svet? Čo nám môže Ona povedať do našich problémov, keď mnohí muži či ženy odmietajú svoju identitu, kedy človek hľadá lásku proti svojej prirodzenosti, kedy dospelý človek plánuje stiahnuť do antropologického chaosu už malé deti a presviedčať ich o tom, že majú pochybovať o sebe a iných; kedy je zavlečený do víru klamstiev a tieto klamstvá zámerne či neuvedomene šíri?


Celý príhovor si môžete stiahnuť tu...

03.02. - 11:54
Odosielateľ: Dusan2311

Album: 2014 OM Stará Ľubovňa
29.01. - 19:19
Odosielateľ: sestra Alžbeta

Animátorský formačný víkend
Cieľ: Občerstvenie osobnej viery a služba v oázovom spoločenstve
Téma: Team building

Termín: 7-9. február
Miiesto: Centum HSŽ v Prešove
Cena: 17,- euro
Čo si treba zobrať: Spacák, prezúvky ( sladkosti???????)
Cieľová skupina: animátori po ONŽ 2, animátori skupiniek, hudobníci, starší oázisti bez skupiniek
Prihlásenie: sr. Alžbeta, sestrabetka@gmail.com do 3.2. 2013
najnovšienovšienajstaršiestaršie
( strana: 2 / 6 )
Oblasti
 
Slová života
...V mene...
Aby ťa Boh mohol prijať, potrebuje tvoje srdce.
...Ježiš...
U Pána je jeden deň ako tisíc rokov.
2 Pt 3,8b
...máš...
Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela.
Ž 68,27
...slobodu!...
 
Aktuálne
OnlineSB 12.03.
Mkošík 16.02.
MKošíkO 27.01.
Inzercia 02.12.
Zábava 02.08.
Oznamy 03.04.
 
Návštevníci
Teraz na stránke:
Hostí: 1
Členov: 0
Spolu: 1

Celkom návštev:
Dnes: 15
Tento mes.: 1005
Tento rok: 4203

Od 03.10.2006:
175966 unq. návštev.

Najnovším registrovaným je
alenkaBA.